ordforer-og-eva-karin
Steinkjers ordfører Bjørn Arild Gram var en selvsagt gjest på åpningsfesten i Steinkjer Frikirke, som ble ledet av pastorfruen Eva Karin Valan Gladsø. (Foto: Privat).

Stor åpningsfest i Steinkjer

Søndag 15. september var Steinkjer Frikirke fylt til randen for å feire festgudstjeneste. Alle frikirkene i Trøndelag var representert med hilsener og gaver, og alle kristne menigheter og forsamlinger i Steinkjer, samt ordfører, var tilstede og feiret menigheten.

For anledningen var det verdenspremiere for Steinkjer Frikirkes nyetablerte mannskor, Mannskoret Sjarm, og vi fikk se flere musikkinnslag med menighetens egne musikere. Vi er rikt velsignet med mange begavede sangere og musikere. Mange av menighetens medlemmer var i tjeneste på åpningsfesten, da gavebasert tjeneste er en av våre verdier. Pastor John Arne Gladsø talte om at vi som menighet har et kall til å være med i «bergingsaksjonen» for å redde mennesker for Jesus. Vi har fått «redningsbøya» Jesus, bruk den! Hele festdagen ble ledet av pastorfruen Eva Karin Valan Gladsø. Etter gudstjenesten fikk alle 230 fremmøtte nyte god lokalprodusert «karbis» (karbonadesmørbrød) og et raust Nord-trøndersk kakebord. Som saksopplysning, så har vi 230 stoler. Kan det være Guds plan?

Startet i stua

Steinkjer Frikirke ble etablert i 2010, etter at Eva Karin og John Arne Gladsø opplevde et kall fra Gud til å flytte til Steinkjer for å etablere menighet. «Vi trodde vi skulle være et husfellesskap i mange år» sier ekteparet, etter å ha opplevd en sterk vekst i menigheten siden oppstarten. Den 10. oktober 2010 var vi 16 stykker som var med på å starte Steinkjer Frikirke. I dag har vi passert 75. I starten var vi samlet hjemme i stua hos Bjørg og Fridtjof Berg. Vi har lånt kantina på Steinkjer videregående skole, leid et grendehus, leid kantine i et kontorbygg i Steinkjer sentrum, leid et tidligere kjøreskolelokale, og nå flyttet inn i «eget bilverksted», som etterhvert har blitt til kirke.

Vi har opplevd at det har vært behov for et frikirkefellesskap i Steinkjer, og vi har gjennom husgrupper, Alphakurs og inspirerende gudstjenester fått møte nye med evangeliet. Vi har vokst i kjennskap til Jesus som enkeltpersoner, og i vokst i antall som menighet. Vi erfarer at det ofte er nye og ukjente mennesker på gudstjenestene. Nå er vi gunstig plassert i byen, og har ønsker og drømmer om å være kirke langt utover søndag formiddag. Vi har det siste året opplevd at flere ungdommer kommer til «Together» som er vårt tilbud til tenåringene, og vi har startet med Tweens for de som har vokst ut av søndagsskolen «Frifiskerne». Med eget hus har vi nå mulighet for å utvide tilbudet og være en relevant kirke for enda flere i Steinkjer.

Fra bilverksted til kirke

Fra oppstarten av har vi hatt god kontakt med ordføreren i Steinkjer. Han har vært på besøk hos oss både offisielt og uoffisielt. Vi har vært frimodige på at vi har tro på bønn, og han har vært frimodig og delt bønneemner med oss som menigheten er med og ber for. På åpningsfesten var han til stede hele dagen fra start til slutt, og virker å sette pris på fellesskapet. Våren 2018 gikk vår leiekontrakt ut, og vi begynte å bli litt urolige for hvordan Gud ville løse dette for oss. Vi hadde i lengre tid vært ute i markedet på leit etter et passende lokale. Midt oppi dette bar noen frem et profetisk budskap til oss som inneholdt ordene: «Dere skal være her ...». Det så vi ikke noen løsning for og avfeide det. Vi valgte, etter litt forhandlinger med utleier, ikke å fornye kontrakten og satt dermed på oppsigelse uten å ha noen løsning for menighetslokale etter våren. Vi hadde de siste par årene bedt mye om å få se Guds plan med oss som menighet. Vår plan var å få leid noe større lokale, men markedet var «tomt». Et par kvelder etter det nevnte møtet med utleier, ble vi kontaktet og fikk tilbud om å kjøpe et lokale som da var et bilverksted. Vi hadde ikke vurdert kjøp, da vi ikke så noen mulighet for å reise nødvendig egenkapital.

Guds ledelse 

Men, Gud hadde en plan. Han hadde snakket med folk i menigheten angående økonomi, Han hadde vært i kontakt med kommunen og de som bestemmer over byplan og regulering. Han hadde forberedt bank og naboer, og noen dager etterpå hadde vi kjøpt hele bilanlegget! Vi legger ikke frem detaljene i dette her, men vi ser det som Guds ledelse, da det er så mange små og store ting som sammenfaller på en og samme uke, som vi ikke har mulighet for å påvirke. Vi er takknemlig til Gud og mennesker for at vi får være med på dette, og se på nært hold hvordan Gud jobber. 1. mars 2019 var ombyggingen i gang, og vi satte åpningsfesten til 15.september. Med tydelig ledelse, og godt samarbeid med entreprenøren, var hele ombyggingen ferdig til avtalt dato og avtalt pris. Den nye kirken er i andre enden av det tidligere lokalet, og profetien vi fikk et år før dette stemte: «Dere skal være her ...».