strategisamling1
Det ble grundige gruppesamtaler og drøftinger i plenum på Strategisamlingen for Frikirkens misjonsarbeid 17.-18. januar. (Foto: Geir Arne Johansen).

Spennende strategisamling for misjon

Strategisamlingen for Frikirkens misjonsarbeid gikk av stabelen på Gardermoen 17.-18. januar, der engasjement, organisering, struktur og strategi for Frikirkens videre misjonsarbeid ble drøftet.

Samlingen var for oppnevnte representanter fra hvert presbyterium, synodestyret, FriBU-styret og tilsynsmennene i Frikirken, som til sammen representerte en bredde i kirkesamfunnet i forhold til både kjønn og alder. 

Deltakerne drøftet innspill og innstillinger fra misjonsutvalget, som synodemøtet i 2017 vedtok å opprette. Misjonsutvalgets mandat har vært å jobbe med Frikirkens strategi, struktur, organisering og engasjement for misjon i årene som kommer.

Om Frikirkens misjonsengasjement nevner utvalget følgende punkter som særlig viktige for å øke engasjementet fremover: 

- Vi må tydeliggjøre og styrke vår egenart som misjonskirke
 - Vi må dele historier fra alt vårt misjonsarbeid
- Vi må styrke eierskapet og «forkorte» veien mellom giver og mottaker (utsending)
- Misjon må bli en livsstil, ikke et prosjekt. Misjon er noe som begynner i vår hverdag
- Klargjøre forholdet mellom nasjonalt misjonsarbeid og lokale misjonsprosjekt

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet, og alle utsendingene er i det såkalte 10-40-vinduet. 

Les mer om strategisamlingen i neste papirutgave av Budbæreren.