flekkefjord-frikirke-drive-in-gudstjeneste
Flekkefjord Frikirke har hatt godt oppmøte på drive-in gudstjenester i påsken. (Foto: Flekkefjord Frikirke).

Sammen om drive-in gudstjenester

Flekkefjord Frikirke har holdt drive-in gudstjenester i påsken sammen med flere andre menigheter i distriktet. Nå gjentas suksessen.

Første drive-in gudstjeneste fant sted palmesøndag på parkeringsplassen ved Flekkefjord Frikirke, med pastor Ove Nybø som andaktsholder. Den neste ble holdt 1. påskedag, da med pastor Einar Drange fra Metodistkirken i Flekkefjord som taler, mens pastor Ove Nybø fra Frikirken ledet.

I tillegg til tale, er det både solosang og fellessang i løpet av gudstjenestene, som ble sendt på Radio Kvinesdal på FM, radiokvinesdal.no og andre radio-apper. Avisen Agder har dessuten sendt gudstjenestene live på sin nettside, slik at alle som er til stede kan hører det som skjer pluss at de som ikke har anledning til å komme kan sitte hjemme og høre på. 

Nå gjentas suksessen fra påsken, med ny drive-in gudstjeneste førstkommende søndag 19. april kl. 17.00.

Gudstjenestene er et samarbeid mellom Flekkefjord Frikirke, Pinsekirka, Pinsemenigheten Salen, Metodistkirken og Den norske kirke, og arrangementet er godkjent av kommunelegen og kriseteamet i kommunen.

Se opptak av gudstjenestene på Avisen Agder sin hjemmeside.