vekst-arendal
Håvard Haugland og Marius Hammer (bildet) leder samlingen på Gardermoen. Her veileder han deltakere fra Arendal Frikirke i en gruppeoppgave. (Foto: Geir Arne Johansen).

Samlet til Vekst læringsnettverk

Representanter fra seks frikirkemenigheter er samlet i to døgn for å dele, inspirere og lære av hverandre.

Menighetsledere og ansatte fra frikirkene i Arendal, Herøy, Volda, Hånes, Sula og Songdalen er samlet i "Vekst læringsnettverk" for å dele og lære.

"Generasjonene sammen for å nå neste generasjon" er temaoverskriften. Hvordan nå nye mennesker, nye generasjoner og skape nye fellesskap gjennom disippelgjøring og tilrettelagte gudstjenester og samlinger.

Les mer i Budbærerens temanummer, som kommer i november.