2aecd5e2-8a4a-4c5f-b8d3-d0e084406639.jpg
Rune Tobiassen er en av talerne under årets festival. Her fra seminaret han holdt på Visjon i for.

Rekordmange talere på Visjon

Hele seks talere besøker årets sommerfestival Visjon, som åpnet påmeldingen i dag.

Fra Tønsberg Frikirke kommer Anette Stokke. Hun er en av lederne bak Get Focused, og har vært med og ledet Encounter festivalen. Anette er kjent for en livgivende og Jesus-sentrert forkynnelse, og hun taler på åpningsmøtet onsdag kl. 20 i Stavernhallen. 

Rune Tobiassen er pastor i Østsida Frikirke, og opptatt av trosforsvar og av at vi skal tro med hele oss - hodet, hjertet, magen og føttene. Han taler på kveldsmøtet torsdag, og holder seminaret «Grill en kristen» fredag kl. 15, før han igjen taler på gudstjenesten søndag kl. 11. Synodeformann Jarle Skullerud har tidligere vært pastor i Bamble Frikirke og leder i FriBU. Han er opptatt av å møte mennesker der de er i livet, og han har vært med som coach i prosjektet Misjonale menigheter. Skullerud taler på formiddagsmøtet torsdag og fredag, og samme kveld er det Britt Solveig Spilde fra Ungdom i Oppdrag som tar ordet. Spilde leder Mission Europe, som blant annet jobber med menighetsplantinger i Europa. I tillegg leder hun menighetsplantingen 2.42 i Skien.

Hanne Therese Loftesnes er ordinert prest og arbeider i IMI-kirken, Stavanger. Hun er daglig leder av GodhetNorge, lærer ved ACTA Bibelskole og leder IMI-kirkens helbredelsesrom. Hun brenner for at mennesker skal få erfare at Gud er god. Loftesnes taler på formiddagsmøtet lørdag. Eivind Landro er ungdomspastor i Sula Frikirke, og er opptatt av hva det vil si å følge Jesus i hverdagen. I tillegg er han assistent på Møre barne- og ungdomsskole på Skodje. Landro taler på kveldsmøtet lørdag. Følg med på Visjons egen nettside for oppdatert program og informasjon.