316baksida-nett
Ingunn Magnus (41) er opptatt av å modellere tro i hjem og menighet. (Foto: Privat).

Prosjektleder for "Tro i hjemmet"

Ingunn Magnus er familiearbeider i Hånes Frikirke og prosjektleder i FriBU for «Tro i hjemmet» .

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- At det er mange mennesker som er nysgjerrige og sultne på å finne ut mer om kristen tro og at jeg får være i et fellesskap som har plass og rom for flere. I prosjektstillingen i FriBU får jeg også jobbe med andre menigheter om tro i hjemmet. Det er veldig inspirerende!

- Hva er du opptatt av i den nye jobben?

- Jeg er opptatt av at det vi gjør i menigheten må være intensjonelt og målrettet. Det er fort gjort å gjøre ting bare fordi det «alltid» har vært slik, uten å tenke gjennom det bidrar til at mennesker vokser i tro og at flere rundt oss får smake på og erfare Jesus. Jeg klør meg også i hodet (og ber litt..) over hva som skal til for at kristne familier skal bli rå på å la troen få rikelig plass i hjemmene. Altfor mange har vokst opp i kristne familier, men har ikke fått modellert hvordan troen kan være relevant i hverdagen. Mange av disse forlater menighetene og ofte troen som voksne. Dette har jeg lyst til å gjøre noe med.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Romerne 10:8: «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte». Dette er en setning jeg opplevde at Gud gav meg for noen år siden, og så har jeg holdt fast på det. Jeg sier det til meg selv spesielt når jeg føler Gud er langt borte og jeg tror at jeg ikke har så mye å gi. Jeg øver meg på å ha like stor tro til hva Gud kan gjøre uansett hva slags humør jeg er i selv. For når jeg er svak, er han som er i meg sterk!

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Det er et motto jeg virkelig kan stille meg bak. Vi må stå sammen med hverandre; både i å vokse i tro og i å gi Jesus videre. Sololøp funker dårlig i Guds rike.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Jeg blir ofte inspirert av mennesker jeg møter, og bøker jeg leser. Men en person som til stadighet inspirerer meg er min venninne Ragnhild Akselsen; hun er en ganske vanlig person, men hun regner med Gud i livet sitt og kobler han inn i alt hun gjør. Hun velger å ha Guds blikk på vanskelige situasjoner og når hun sier hun skal be for noen, så gjør hun det faktisk. Det er ikke jeg så god på ...

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Jeg liker å gå på ski (selv om jeg bor på feil sted for slikt) og jeg elsker kaffe og strikketøy.