opphavsrett-illustrasjonsfoto
TONO har egne bestemmelser som gjelder opphavsrettigheter under koronapandemien. (Illustrasjonsfoto: frikirken.no).

Pass på opphavsretten

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester, siden det ikke er mulig å samles som normalt. TONO har laget egne bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter i koronatiden.

I forbindelse med koronaepidemien har TONO lempet på bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter, står det å lese på Frikirkens hjemmeside.

Videre heter det at gudstjenestelige samlinger "kan strømmes vederlagsfritt så lenge det gjøres på menighetens egen hjemmeside. Gudstjenester kan ligge tilgjengelig i én uke frem til neste gudstjeneste gjøres tilgjengelig. Menigheten må huske å rapportere på vanlig måte, og merke rapporten med KORONA LIVESTRØMMING."

Ifølge TONO er muligheten til vederlagsfri strømming begrenset til den akutte fasen av unntakstilstand Norge nå står i.

Strømming til nett har en innarbeidet tariff hos TONO på kr 300 per gudstjeneste, og TONO oppfordrer menigheter til selv å "ta initiativ til å inngå en avtale dersom de ønsker å videreføre tilbudet når koronoa-situasjonen er over."