89e7a43e-0365-44ef-88f4-f206dd282ba9.jpg
Øystein Samnøen (43) er eldste i Hamar menighet, og stiller til valg som eldstekandidat. (Foto: Privat).

Øystein Samnøen

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Jeg er glad i Frikirken. Jeg synes det vil være spennende å sette form og farge på Frikirkesamfunnet i en tid der vi skal jobbe aktivt med visjon og strategi for fremtiden.

- Jeg har bred erfaring innen organisasjonsledelse, deriblant endringsledelse og nyskaping. Jeg er vekstorientert. Jeg brenner for misjon samt barne- og ungdomsarbeid. Jeg tror jeg har evner til å skape entusiasme og samle folk. Jeg tror morgendagen tilhører de tydelige og tilpasningsdyktige.

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Først og fremst blir det viktig med en god strategiprosess som bunner ut i en tydelig og bredt forankret visjon og handlingsplan. Mye av kirkelivet leves på lokalplan, og lokalmenighetene må fremdeles få stor frihet og ansvar. Ved å fortsette å bygge åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til etterfølgelse viderefører vi det store oppdraget sammen. Jeg tror Frikirketorget og FriBU også spiller verdifulle roller i å samle og utruste lokalmenighetene.

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Jeg ønsker at Frikirken preges av levende og utadrettede lokalmenigheter, med trygg forankring i evangelisk-luthersk lære. Jeg håper Frikirken vil være en brobygger i det økumeniske kirkelandskapet som bygger på evangelisk grunn. Det ville være spennende om Frikirken kunne være pådriver for et tettere samarbeid med de Lutherske organisasjonene.

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Jeg tror Guds intensjon med ekteskapet er at det skal deles av én mann og én kvinne.

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Den forestående misjonsstrategiprosessen blir viktig. Jeg støtter tanken om å opprette en arbeidsgruppe som jobber med denne for å sikre godt grunnlag for en bredt forankret misjonsstrategi. Det blir en viktig sak for Synodemøtet i 2020. Prosessen skal bli god, visjonen stor og målene tydelige. Jeg tror et velfungerende samspill mellom våre lokalmenigheter, Frikirkens ytremisjon og samarbeidspartnere i form av både organisasjoner, utsendinger og partnermenigheter blir hovedtrekk ved morgendagens misjonsform. I tillegg får vi stadig større misjonale muligheter i vårt eget land - i møte med mennesker fra ulike nasjonaliteter bosatt i Norge.

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Jeg kommer fra stillingen som salgssjef i avisen Dagen og vil ha stor nytte av denne erfaringen. Jeg vil arbeide for at Budbæreren får vesentlig flere abonnenter og blir en enda viktigere publikasjon både innen- og utenfor kirkesamfunnet vårt. Vi bør vurdere færre men fyldigere utgivelser i magasin-format. Vi må fortsette å vektlegge kvalitet i bilder, tekst og grafisk design.

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- På barneskolen fikk jeg en kamerat som var kristen. Pappaen hans tok meg med på bedehuset der han og noen venner drev barneklubb for barna sine. Der startet min egen trosvandring. Barne- og ungdomsårene har svært stor betydning for tanke og tro. Det er også en viktig periode for å bygge tilhørighet til menighetsfellesskap. Derfor bør barne- og ungdomsarbeid være et satsingsområde for menigheter som ønsker langsiktig vekst. Rekruttering og trening av unge ledere har betydning for Frikirkens fremtid.