hanes-frikirke.
Hånes Frikirke i Kristiansand er vertskap for den økumeniske samlingen som finner sted onsdag 27. mars. (Arkivfoto: Geir Arne Johansen).

Økumeniske samlinger landet rundt

Norges Kristne Råd arrangerer i mars, i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling, ni regionaløkumeniske samlinger med tittelen «Kirke i en ny tid». Frikirkemenigheter står som vertskap for to av samlingene.

Norges Kristne Råd har invitert til samlinger i ni norske byer i løpet av mars måned. Første samling fant sted i Sandnes 4. mars, og den siste blir i Tønsberg 28. mars. Ulike bidragsytere, blant andre Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen fra NaMu, Erhard Hermansen fra NKR, og Bente Sandtorp fra Home Church er med på samlingene. I tillegg deltar ressurspersoner fra Fresh Expressions of Church (FX) England. Ulike kirker har stilt lokaler til rådighet, og målet er å samle bredden i kirkelandskapet.

"Hvordan er samfunnet om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken? Hvilke trender vil få mindre innflytelse, og hva med nye og viktige trender?" Dette er noen av spørsmålene som reises underveis i samlingene. Så langt har samlinger funnet sted i Sandnes, Bergen, Trondheim, Tromsø (Frikirke) og Harstad. Følgende steder gjenstår: Molde Domkirke 25. mars, Fredrikstad Baptistkirke 26. mars, Hånes Frikirke 27. mars og Solvangkirken i Tønsberg 28. mars. Tidspunktet for samtlige arrangementer er fra 10-15.