nytt-korpsstyre-fsk.
Det nye styret i FSK består av bak fra venstre: Hallstein Olesønn Hagaseth, Nicolai Feyer Puntervold (leder) og Haakon Tønnessen (nestleder). Foran fra venstre: Anna Rossvang, Oda Asphjell og Ida Eline Kristiansen (Vara). (Foto: Børge Greaker).

Nytt speiderstyre valgt

Sist helg arrangerte Frikirkens Speiderkorps (FSK) sitt 23. korpsting. Det ble en innholdsrik helg med gode diskusjoner og masse sosialt, og nytt styre ble valgt.

I tillegg til valg av nytt styre, ble det vedtatt å flytte Korpstinget til partallsår slik at det blir samme år som speidertinget til NSF. Det nye styret, som ser frem til tre spennende år sammen, består av Nicolai Feyer Puntervold (leder), Haakon Tønnessen (nestleder), Anna Rossvang, Oda Asphjell, Hallstein Olesønn Hagaseth og Ida Eline Kristiansen (Vara). Korpstinget fant sted i «Abra Havn» ved Dyreparken i Kristiansand. På tinget deltok både speidere, rovere og ledere. Det var mange gode diskusjoner, blant annet da det skulle gjøres endringer i paragraf 3 i FSK sine grunnregler og da nytt måldokument skulle legges frem til godkjenning.

Endret ordlyden

Den gamle ordlyden i paragraf 3 i FSK sine grunnregler lyder som følger: «Korpsets hovedoppgave er gjennom vårt speiderarbeid å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud, orientere dem om vårt kirkesamfunn og føre dem inn i menighetslivet». Korpset ønsket en mer moderne, enklere og tydeligere ordlyd av paragraf 3, og den nye ordlyden er nå slik: «I Frikirkens speiderkorps vil vi: • Peke på hvem Gud er • Bygge tro og relasjon til Jesus • Invitere til felleskap i menigheten». Tinget godkjente også et nytt måldokument, som korpsstyret skal jobbe mot de neste årene. Det blir en spennende periode for det nye styret, ett av målene er blant annet å starte én ny speidergruppe i FSK. Styret, sammen med speiderkonsulent, ønsker å være ressurser for oppstart av nye grupper rundt om i menighetene. Vi håper også at korpset medlemsmasse skal øke med ti prosent.

Besøkte dyreparken

Da tinget startet lå det an til at det ikke ville bli et fulltallig styre, men i løpet av tinget fikk vi fylt det opp. Nicolai Feyer Puntervold ble på nytt valg som leder for FSK, og skal nå sitte tre nye år som korpsleder. I tillegg skal han være leirsjef for den neste felles korpsleiren som skal arrangeres fra 1.-8. august 2020 på Evjemoen, og nestleder Haakon Tønnessen blir programsjef for samme leir. Tinget vedtok å endre syklusen, slik at korpstinget kommer i partallsår og blir lagt til samme år som speidertinget til NSF. Det nye styret skal derfor sitte frem til korpstinget i 2022. I løpet av helgen i «Abra Havn» ble det også anledning til å oppleve dyrene i Dyreparken på nært hold. Alle fikk prøve å gi gulrøtter til sjiraffene og se fôring av løve, gepard og tiger. De aller tøffeste ga sjiraffen gulrøttene ved å holde gulroten i munnen, og fikk da et skikkelig sjiraffkyss på kjøpet.