2-3-loft
Fra venstre: Kristian Pilskog (allerede eldste), nye eldste: Steinar Hjelset, Anna Kleppe Moe, Ingelin Østrem Sandve, Silje Katrine Elgen Fevang, Frode Skjold og Bjørnar Magne Svellingen. (Foto: Simon Nystad).

Nytt og ungt eldsteråd i Bergen Frikirke

Søndag 18. august var en historisk dag i Bergen Frikirke, da seks nye eldste ble innsatt på samme dag.

- Jeg tror kanskje dette er rekord i Frikirken, sier Karmøypastor Lars Øystein Folkedal, som ordinerte de seks. 

Gjennomsnittsalder for samlet eldsteråd etter ordinasjonen er 35,7 år. - Dette må jo være en god oppfølging av målplanen, sier Folkedal, som under ordinasjonen snakket om ydmykhet, underordning og å være "under opplæring", som troverdige disipler. Dette hånd i hånd med å lede med frimodighet. 

- Det er stort at seks mennesker samtidig vier seg til tjeneste som eldste, med alt det innebærer. Noen ganske unge og noen som har levd litt lenger, sier Folkedal. (De ordinerte er i alderen 26-50 år, red.anm.).

- De fikk hvert sitt minutt til slutt, de de delte fra eget hjerte om det de nå går inn i. De gjenga stor bredde, og det var sterke vitnesbyrd som gjorde inntrykk på oss tilhørere. Etter en krevende tid med tapet av sin kjære pastor, ble denne dagen et uttrykk for det håpet som lever i menigheten om at de skal nå ut med evangeliet og gjøre mennesker til Jesu disipler, sier Lars Øystein Folkedal.