inspire-familiegudstjeneste
Små og store var samlet til familiegudstjeneste i INSPIRE-kirken i Horten, da tilsynsmann Gunnar Johnsen deltok og signerte kontrakten mellom den nystartede menigheten og Frikirken. Til venstre for Johnsen, sitter pastor og daglig leder Ann-Christin Østerberg.

Nytt kirkefellesskap i Horten

INSPIRE-kirken er en tverrkirkelig menighet i oppstartsfasen, plassert midt i sentrum av Horten. Menigheten er den første i sitt slag, som har en avtale med assosiert tilknytning til Frikirken.

- Vi tror at Gud har Horten på hjertet og at han elsker menneskene i byen vår, sier pastor og daglig leder i INSPIRE-kirken, Ann-Christin Østerberg. Menigheten i Horten består av 44 innmeldte medlemmer fordelt i alle aldre. På gudstjenestene er det gjerne rundt femti deltakere. Menighetsmedlemmene startet i det små med å samles privat i hjemmene. Den 7. februar 2016 tok de steget videre til menighetsdannelse, og holder huskirke en gang i måneden samt KRIK for ungdomsskoletrinnet. Gudstjeneste med kaffe arrangeres cirka annenhver søndag klokka to på PubliCom Scene.

Midt i byen

Stedet benyttes normalt av kunstnere og foredragsholdere. - Vi har en veldig god kontakt med eierne av stedet, og så langt har reaksjonene fra omgivelsene vært utelukkende positive, sier Østerberg. Hun forteller at menigheten har brukt mye tid på å bygge DNA-et sitt som fellesskap, og gode relasjoner seg imellom. - Vi er et team som bærer fellesskapet sammen, det er vi bevisst på. Og vi ønsker flere folk som vil være med å bygge sammen med oss! Hvis det er noen i Frikirken, eller studenter som kommer på Bakkenteigen høyskole til høsten for eksempel, så ta kontakt, oppfordrer hun. Østerberg håper at menigheten kan være med og inspirere, oppmuntre og utfordre mennesker, og først og fremst vise byens innbyggere hvem Jesus er. - Vi har hele tiden ønsket oss en kirke i sentrum av byen, så dette er veldig spennende, sier hun. Valget av navnet «INSPIRE», som egentlig betyr «å blåse på», forklarer Østerberg på følgende måte: - Vi tenker at Gud puster på mennesker og blåser nytt liv i mennesker i dag. IN- for å møte Gud og mennesker, og -SPIRE for å vokse og gro i fellesskap, der vi møtes og er sammen. Vi har fått gode tilbakemeldinger på navnet, som uttales på norsk og ikke engelsk.

Mer som forener enn skiller

Ann-Christin Østerberg har sin bakgrunn fra en pinsemenighet, mens mannen hennes er oppvokst i Frikirken. - Noen av oss har pinsebakgrunn, og noen er fra andre sammenhenger. Det viktige er at vi tenker mer på hva som forener oss, enn hva som skiller oss. Når det gjelder dåpssynet, er vi enige om at det er viktig å være døpt når du er kristen, men ikke så viktig når. Derfor har vi har en assosiert tilknytning til Frikirken. Det er viktig å være seg bevisst, særlig med tanke på mennesker som ikke er vant til å gå i kirken, om hva som er det viktigste. Og det mener vi er å ha Jesus i sentrum, og i hjertet av byen. Og at menigheten skal romme et mangfold, sier Østerberg. INSPIRE-kirken har et nært samarbeid med Tønsberg Frikirke og pastor Morten Edvardsen, som er menighetens mentor. - Det var veldig viktig for oss å tenke at vi i en tidlig fase måtte knytte oss til en kirke og til noen mennesker som kunne være støttespillere. Vi har ikke gudstjeneste hver søndag, så vi oppfordrer medlemmene våre til å oppsøke og besøke andre menigheter. Slik bygger vi relasjoner, både som kirker og personlig. Det har vært veldig flott. Vi er også invitert til ledersamlinger, seminarer om ledertrening og så videre. Og vi kommer litt tettere på hverandre der også, sier Østerberg.

Dedikerte hjerter

Morten Edvardsen er begeistret over menighetsdannelsen i Horten, og sier han føler seg privilegert som har fått følge den i oppstartsfasen. - De har en ledergruppe med en svært sammensatt og høy kompetanse, men mest av alt med overgitte og dedikerte hjerter. Å se hvordan de har tatt i vei, og fått erfare hvordan dette er etter Guds hjerte helt fra starten, er helt fantastisk. Og den verdien de har fått i lokalsamfunnet, på et sted der kirken tidligere ikke hadde innpass, bare fryder meg, sier han. Samarbeidet mellom INSPIRE-kirken og Tønsberg Frikirke er i utgangspunktet relasjonsbasert, så ble det en formell kobling da menigheten i Horten ønsket en assosiert tilknytning til Frikirken. - Utgangspunktet var at menigheten der ønsket et tilsyn. Vi vil fortsatt primært ha en relasjonsbasert kobling, der min rolle er å være en mentorpartner og veileder, sier Edvardsen.

Tidsbegrenset avtale

Ifølge tilsynsmann i Østre tilsynsområde, Gunnar Johnsen, er det presbyteriestyret og synodestyret som skal fremforhandle slike avtaler. Avtalen skal godkjennes av presbyteriestyret. - Når avtalen trer i kraft følges den opp av presbyteriestyret og tilsynsmennene som fører tilsyn med menigheten, sier Johnsen. Selv hadde han sitt første møte med ledelsen av INSPIRE-kirken i fjor sommer, da det ble klart at de ønsket en assosiert tilknytning til Frikirken. Assosiert tilknytning er en mulig ordning for grupper/menigheter som vurderer å slutte seg til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, men som ennå ikke vil melde seg inn på ordinært vis. Ordningen innebærer at gruppen/ menigheten så langt mulig slutter seg til Frikirkens basis i Bibel- og bekjennelse. Menigheten får tilbud om tilsynsbesøk med rådgiving og veiledning. Den får observatørstatus ved presbyterie- og synodemøter, tilbud om samme informasjon som til Frikirkens menigheter og ansatte og frivillige inviteres til Frikirkens arbeidermøter og aktuelle kurs og samlinger. – Ordningen med assosiert tilknytning eller medlemskap ble vedtatt sent på 1990-tallet, men den har ikke blitt brukt før nå. Hensikten er å gi grupper/menigheter som av ulike grunner ikke kan gå inn som en vanlig Frikirkemenighet enda, mulighet for en tilknytning til Frikirken. Slike avtaler er tidsbegrenset. Avtalen med INSPIRE-Kirken gjelder ut 2019 og skal evalueres før den løper ut, sier Gunnar Johnsen. - Dette er den første avtalen om assosiert tilknytning som kirkesamfunnet vårt har inngått. Vi får nå sjansen til å teste ut ordningen. Det er spennende, ikke minst sett på bakgrunn av et kirkelandskap der folk er mindre opptatt av teologien i den menigheten de går i. Et av elementene i avtalen er at INSPIRE-Kirken stiller seg under tilsyn fra Frikirken. Det er et klokt valg. Det er en beskyttelse både for menigheten og dens medlemmer at den er i en ordning der de står ansvarlig overfor noen utenfor menigheten, sier han.

Praktisk tenkning

Johnsen mener at INSPIRE-kirkens arbeid er helt i tråd med Frikirkens strategi for å nå nye. - De ønsker å nå bredt ut i en by som har lite kristent arbeid fra før. INSPIRE-kirken vil nå mennesker der de er og holder til i et kafe- og konsertlokale i sentrum av Horten. Det er helt i tråd med hvordan Frikirken tenker i forhold til å nå nye mennesker. De har en praktisk tenkning rundt det å drive menighetsarbeid som står oss nært, sier han. Det er teologien som skiller oss. - INSPIRE-kirken springer ut fra en pinsemenighet, og de fleste har bakgrunn derfra. På den bakgrunnen synes jeg de er tøffe og spreke som ønsker å en tilknytning til et luthersk kirkesamfunn. I et større perspektiv tenker jeg at Frikirken gjør noe klokt i å gi menigheter og grupper mulighet for en tilknytning til Frikirken, selv om de enda ikke kan stille seg helt bak en Luthersk bekjennelse, sier Gunnar Johnsen.