_site_frikirken.no_images_2020-04-29-korona_w_1200_h_1500_f_false_fs__a_center
Frikirkens kriseteam møtes jevnlig også utover høsten. (Illustrasjonsfoto: Frikirkens hjemmeside).

Nytt fra Frikirkens kriseteam

Ved starten av høstsemesteret, kommer Frikirkens kriseteam med noen viktige påminnelser.

Norge opplever en økning i antall korona-smittede, og det minner oss om viktigheten av at hver enkelt av oss følger alle smittevernsråd, skriver kriseteamet på Frikirkens hjemmesider.  

Ved semesterstart peker Frikirkens kriseteam særlig på følgende:

- Det skal alltid og uansett være minst 1 meter avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand.

- Uansett størrelse på samlinger (innenfor max-grensen på 200), må dere sørge for at det blir ført liste med navn på og mobilnummer til alle som er til stede.

- Unngå utenlandsreiser. Dersom noen i menigheten velger å reise utenfor Norges grenser, anbefaler kriseteamet at de pålegges to ukers karantene fra menighetens aktiviteter når de kommer hjem.

Videre understreker kriseteamet at menighetens smittevernansvarlig må sørge for å holde seg oppdatert på det som skjer og rådene som gis fra myndighetene nasjonalt og lokalt, slik at også vi som kirkesamfunn fortsetter å gjøre vårt for å bekjempe smittespredningen.

Tilsynsmennene vil ifølge kriseteamet følge opp de ulike menighetene på dette.

Norges Kristne Råd (NKR) oppdaterer på sine hjemmesider smittevernveilederne for hhv. gudstjenester/kirkelige handlinger og aktiviteter for barn/unge fortløpende. Kriseteamet oppfordrer også til å følge med på koronainformasjonen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet «Rutiner for smittevern på HK høsten 2020», og rutinene deles med menigheter på forespørsel til daglig leder Marit Ecklo Brevik.

Frikirkens kriseteam, som består av synodeformann Jarle Skullerud, FriBU-leder Håvard Haugland, kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek og daglig leder Marit Ecklo Brevik, møtes jevnlig fremover. De oppforder til å ta kontakt om man har spørsmål eller innspill.