nye-utsendinger-farger.
"Tine og Morten" er Frikirkens nye utsendinger til Midtøsten høsten 2021. De er anonymisert av sikkerhetshensyn. (Foto: Privat).

Nye utsendinger til Midtøsten

Neste høst drar Tine og Morten ut som Frikirkens nye utsendinger til Midtøsten. Men først skal kirkesamfunnet gå sammen med dem et stykke på veien, og turen starter allerede Kristi Himmelfartsdag.

Vi snakker selvsagt om årets misjonsaksjon «Gå til Midtøsten», som varer fra Kristi Himmelfartsdag til pinse. Alle i Frikirken oppfordres disse dagene til å bli med og gå til Midtøsten sammen med de nye utsendingene. Ideen er hentet fra det tradisjonelle «misjonsløpet», som finner sted under visjonsfestivalen i Stavern hver sommer.

Spons eller bli sponset

Som på misjonsløpet under Visjon, er det opp til deltakerne på «Gå til Midtøsten» om man foretrekker å løpe eller gå eller begge deler. Poenget er å telle kilometer og utfordre noen til å sponse distansen man tilbakelegger, eller man kan velge å sponse seg selv. Man kan samle kilometer på enkeltdager, eller hver dag i hele perioden om man vil. Informasjon om misjonsaksjonen ligger på Frikirkens hjemmeside, der finnes også en lenke til påmelding og sponsorskjema som kan deles på sosiale medier eller på SMS.

Ikke alene

- Vi synes denne misjonsaksjonen virker veldig spennende, og den gir oss en følelse av at vi ikke er alene. Det er gøy og motiverende, og gjør oss ydmyke, sier Tine og Morten til Budbæreren.

Hun har bakgrunn fra bedehuset, han fra Frikirken. De har begge kjent en stund på et ønske om å være utsendinger, og da det åpnet seg en mulighet for å dra til Midtøsten med Frikirken opplevdes det som en åpnet dør.

- Vi opplever at dette er noe Gud vil for oss. Det ligger selvsagt mye spenning i å reise ut til et fremmed land og være lenge borte fra familie og venner, men vi føler oss trygge på avgjørelsen, sier de to.

Ferdiglagte gjerninger

De deler begge fascinasjonen for den arabiske kulturen, og for det som skjer i Midtøsten. Paret er tidligere deltakere av Bridgebuilders, et todelt utvekslingsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn, som bygger på ønsket om å involvere unge mennesker fra Midtøsten og Norge i freds- og forsoningsarbeid. Morten har også en nær venn fra Midtøsten, som han kaller sin åndelige storebror.

- Han har inspirert og motivert meg mye. Han jobber selv som utsending, og har de siste årene fungert som en mentor for meg, forteller Morten.

- Mange muslimer møter Jesus i Midtøsten i dag, men selv om høsten er stor er arbeiderne få. Det er situasjonen, slik vi har fått den beskrevet.

Tine og Morten kan la seg overvelde av denne tanken. Men så minner de seg selv og hverandre om at de skal få gå i ferdiglagte gjerninger.

- Og nå er vi jo mange som skal gå sammen til Midtøsten! Så skal vi få lov å bruke det som Gud har gitt oss.

Skal styrke arbeidet 

- Vi er svært glad og takknemlige for at vi igjen skal få sende ut to unge mennesker til tjeneste blant unådde. Håpet er at det legger seg til rette slik at vi kan ha innvielse og utsendelse på Visjon neste sommer, og dermed understreke at hele Frikirken er sammen om oppdraget, sier misjonsleder Terje Bjørkås.

Ifølge misjonslederen er det flere grunner til at de nye utsendingene sendes akkurat til Midtøsten.

 - I målplanen har vi sagt at vi skal styrke vårt arbeid i denne regionen. I tillegg får vi stadig meldinger fra denne regionen om stort behov for nye arbeidere, sier han.

- Målet for misjonsaksjonen «Gå til Midtøsten» er å samle inn 500 000 kroner. Hva skal pengene gå til?

- Når vi har satt innsamlingsmålet til 500 000 kroner, er det for å dekke inn det vi hadde budsjettert med som inntekt fra Visjon. Så er det slik at når vi sender ut nye utsendinger er det med et langsiktig perspektiv, det betyr at de første fem hundre tusen blir å regne som en startkapital. Vårt håp er at flere gjennom å inngå avtale om fast givertjeneste vil være med å bidra til denne satsingen i årene som kommer, sier Bjørkås.