016baksida4.

Ny ungdomsarbeider i Østsida Frikirke

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene til Budbæreren. Birger Mortensen Bjørnstad (22) er ungdomsarbeider i Østsida Frikirke i Kristiansand, hvor han ønsker å skape et trygt hjem der ungdommene kan ha fellesskap med hverandre og Jesus.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Det å få kunne være med på å skape et trygt hjem hvor ungdommene kan ha et felleskap med hverandre og Jesus. Det å se ungdommene ta steg i troa er fantastisk å få være med på.

- Har du et favorittbibelord?

- Sefanja 3,17. «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd». Det er et vers som alltid har dukket opp når jeg har trengt det. Det får meg opp på beina igjen når jeg faller, og gjør meg igjen sterk! Jeg må bare smile hver gang jeg tenker på det. Det får meg alltid til å holde fokus igjen, og huske på hvilken fantastisk Gud vi har!

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Jeg tenker det er et ganske utadrettet motto. Det er et oppdrag vi har fått; å spre evangeliet.

Samtidig er det et tegn på hvor viktig fellesskapet er. Vi klarer ikke dette alene. Vi er SAMMEN om oppdraget. Jeg trenger både å få og å gi.  

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- Jeg er i gang med å bygge opp et ungdomsteam fra menigheten som skal ned til Polen for å evangelisere. Det er utrolig spennende å få være med på. 

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Foruten Jesus, så må det bli min far. Han er en person som har betydd mye for meg når det gjelder mitt liv som kristen. Han har jeg alltid kunnet gå til med alle mine spørsmål når det gjelder alt innenfor tro og tvil. Å se hvordan han møter mennesker og viser andre Guds kjærlighet, har vært inspirerende.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Jeg spiller trommer, ser nok alt for mye på fotball og driver med det meste som finnes av idrett.