brevik_marit_ecklo_2016_1x1
Daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Brevik, er med i arbeidsgruppen som jobber med retningslinjer for ny tilsynsmannsordning. (Foto: Inge Auberg).

Jobber med ny tilsynsmanns ordning

En arbeidsgruppe nedsatt av synodestyret jobber med retningslinjer for ny tilsynsmannsordning.

Arbeidsgruppen beståer av Gunnar Johnsen (pastor i Oslo Storbymenighet og tilsynsmann i Østre presbyterium), John Arne Gladsø (pastor i Steinkjer Frikirke og tilsynsmann i Nordre presbyterium) samt Marit Ecklo Brevik (daglig leder ved Frikirkens hovedkontor).

- Utkast til retningslinjer blir sendt på høring til presbyteriestyrene så snart som mulig etter tilsynsmannsmøtet 27.-29. august og høringsfristen blir 19. oktober, sier Ecklo Brevik. De nye retningslinjene vedtas på synodestyrets møte 3.-4. desember, og det legges opp til at nye tilsynsmenn ansettes fra 1. oktober 2019.