anna-kleppe-moe.
Anna Kleppe Moe (27) er eldste i Bergen Frikirke og blir leder av Horisont 20/21. (Foto: Privat).

Ny runde med Horisont

Frikirken ønsker flere unge ledere, og inviterer høsten 2020 til andre runde av lederkurset Horisont med påmeldingsfrist 1. mai.

Første runde av Horisont lederprogram startet i oktober 2018 og ble avsluttet i juni 2019, med et mål om å gjennomføre tilsvarende runder hvert andre år fremover. Formålet med lederprogrammet er å identifisere og videreutvikle unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial, og Horisont fokuserer derfor både faglig og praktisk på hva ledelse innebærer. 

- Nå er vi i gang med å planlegge runde to av kurset i 20/21. Vi tar med oss verdifulle tilbakemeldinger og erfaringer fra det første kullet, og tror og håper at denne runden vil bli enda bedre, sier Anna Kleppe Moe, som tar over som leder av Horisont etter Eirik B. Fjellestad.

- Fokus og undervisning vil være enda mer spisset og relevant for dagens unge ledere i de oppgaver og utfordringer de står i. Drømmen er at Horisont skal bidra til å bygge et sterkt fundament for Frikirkens nåværende og fremtidige ledere, og at det blir noe pastorer og eldsteråd aktivt benytter seg av som ledertrening for sine unge ledere, sier Kleppe Moe.

- Dersom du er i begynnelsen av 20-årene, står i en lederrolle og ønsker å videreutvikle deg, vil jeg oppfordre deg sterkt til å søke på Horisont 20/21 innen 1. mai. Og dersom du er pastor eller eldste i en menighet, vil jeg be deg innstendig; benytt denne muligheten til å satse på de unge talentene dere har; det er en investering i fremtiden, oppfordrer hun.

Anna Kleppe Moe har helt fra tiårsalderen vært engasjert i menighet og hatt diverse lederverv. - Jeg har fått tillit i mange ulike oppgaver og roller, og på den måten fått mye praktisk, men lite formell ledertrening. Utenom uvurderlig oppfølging og trening innad i egen menighet, har det lille som har vært ofte skjedd på eget initiativ og gjerne vært sporadisk undervisning i forbindelse med arrangement ved andre menigheter, bibelskoler og lignende, sier hun.

- Å kunne tilby allerede erfarne og dedikerte ledere et “neste steg” for å utvikle seg videre er en absolutt nødvendighet for frikirkenorges fremtid. Nettopp derfor kom Horisont som et etterlengtet svar på et behov vi har sett i mange år, en arena for unge ledertalenter i Frikirken til å ta et steg videre og heve sin kompetanse og samtidig bygge nettverk på tvers av lokalmenigheter, sier Kleppe Moe.

Les mer om Horisont lederprogram på Frikirkens hjemmeside