synnove-gundersen-nettsak
Synnøve Gundersen (46) har jobbet i mange år som pedagog og lærer i barnehage og skole, og er i tillegg EQ-terapeut. (Foto: Anne-Kristine B. Wiecek).

Ny pastor i Bærum

Synnøve Gundersen er pastor i halv stilling i Bærum Frikirke, og glad for muligheten til å kunne møte barn, ungdom, voksne og eldre, for å dele liv og tro på mange plan.

- Hva er du opptatt av i den nye jobben?

- Jeg strekker meg etter å være ydmyk og undrende slik at jeg stadig lærer mer gjennom bønn, bibellesning og i møte med mennesker som deler av sine erfaringer.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Jeg gleder meg mest over menneskemøtene. Den muligheten jeg har som pastor til å møte både barn, ungdom, voksne og eldre, og dele liv og tro på så mange plan. Det syns jeg er nydelig, og det er veldig lærerikt for meg. Jeg er takknemlig, og syns jeg er heldig, som står i en stilling hvor jeg opplever å ha så mange flotte mennesker rundt meg.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Filipperne 4,o  6. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk. Dette fikk jeg fra ei i menigheten, og det har fulgt meg i den prosessen fra å gå ut av en tjeneste til etter hvert å bli pastor.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Vi trenger hverandre. Å være kristen handler om relasjon. Vi er i relasjon med Jesus, og vi er i relasjon med hverandre. Vi trenger fellesskapet, både for vår egen del, og for å nå andre.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Når det gjelder forbilder vil jeg si de menneskene, både kristne og ikke-kristne, som har lært meg hva ubetinga kjærlighet og tilgivelse virkelig er, og den kraften som ligger i å tilgi.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Da liker jeg å være sammen med Thorkild og barna mine.