1salen.misjonjpg

Ny medlemskategori vedtatt

Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 år.

Spørsmålet har vært oppe til behandling i synoden tidligere, om hvordan menigheter kan inkludere mennesker som ikke er døpt, men som likevel ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke i begrenset medlemskap (altså uten stemmerett). Til årets synodemøte fremmet Treungen Frikyrkje et forslag til synodestyret om å legge frem saken for synoden på nytt. Etter endt menighetsbehandling samt en bemerkning fra forfatningsutvalget, endte synodestyret med et revidert forslag til forfatningens § 5: «Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall.» Synodens 8. komité fikk saken til behandling, og la i sitt forslag til vedtak til en aldersbestemmelse, slik at ordlyden blir som følger: «Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 år». Forslaget er en forfatningsendring, og krever fire femtedelers flertall. Forslaget ble vedtatt av et flertall på 140 stemmer, av 162 stemmeberettigede.