116baksida
Kristent barne- og ungdomsarbeid er både viktig og veldig givende, sier Robin Mork.

Ny i FriBU Nordre

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene til Budbæreren. Robin Mork (24) er regionarbeider i FriBU Nordre, der han er med på å legge til rette for kristent fellesskap og forkynnelse for barn og unge.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Jeg synes det er veldig flott og givende å få lov å stå i et arbeid der jeg er med på å legge til rette for kristent fellesskap og forkynnelse for barn og unge. Det er et viktig arbeid.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Galaterne 2,16: «Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger». Det blir så tydelig at rettferdiggjørelsen og frelsen er Kristi verk alene, og det gir meg frimodighet til å sette min lit til Jesus og ikke til meg selv.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Jeg synes det er et veldig godt motto. Som kristne er vi kalt til fellesskap, og sammen har vi et budskap som skal nå ut.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- Dagene går for det meste i jobb og studier. I tillegg til å være regionarbeider studerer jeg teologi ved Fjellhaug internasjonale Høgskole, og er en del av fellesskapet på Soltun Soldatheim.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Jeg er glad i sang og musikk, og Bill Gaither og Gaither Vocal Band har vært et forbilde. Bill og hans kone har skrevet veldig mange gode tekster og mye fin musikk helt siden 50-tallet, og nådd mange mennesker. Men for meg er min forlovede mitt største forbilde. Hun er den som har vært mest til inspirasjon for meg. Jeg er så velsignet og veldig takknemlig for henne, og for at vi sammen kan hjelpe hverandre å søke Gud og det han har for oss.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- På fritiden er det viktig for meg å tilbringe kvalitetstid med min forlovede, og å prøve og søke Gud stadig mer.