3.-loft
Fra venstre: Martin Carlsen, Inger Marie Rypestøl, Arnfinn Østerberg og Andreas Holvik. (Foto: Trine S. Syvertsen).

Ny FriBU-pastor i Randesund

Søndag 4. mars ble Andreas Holvik ordinert og innsatt som FriBU-pastor i Randesund Frikirke.

- Det er alltid en gledens dag i en menighet når det er ordinasjon, og søndag 4. mars var det grunn til å glede seg over dette i Randesund Frikirke. Vår ungdomsarbeider gjennom seks år, Andreas Holvik, ble ordinert og innsatt som FriBU-pastor, forteller pastor Trine H. Syvertsen. - Som tittelen viser, ligger hans oppgaver innenfor menighetens barne- og ungdomsarbeid, der han i flere år har hatt sitt arbeid spesielt blant ungdommene. Nå venter etter hvert ytterligere oppgaver, siden han også i løpet av våren vil gå opp i stilling fra 80 til 100 prosent. Han skal bare først gjøre ferdig sin masteroppgave i teologi, som handler om effekten av trosopplæring, sier Syvertsen.

Under gudstjenesten var deltakere og ledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid med og leste tekster og ba for Andreas sammen med tilsynsmann Arnfinn Østerberg, som forestod selve ordinasjonshandlingen. - Både voksne og ungdomsband deltok med musikk i gudstjenesten, og Andreas talte over dagens tema «raushet». Etter gudstjenesten var det både kirkemiddag og et stort utvalg av såkalte «runde kaker» (som er synonymt med festkaker i Randesund Frikirke), før menigheten avviklet tidenes raskeste årsmøte – stødig ledet av eldste Rigmor A. Stakkeland.