616baksida
Julie Sofie Berntsen (18) er ettåring i Hånes Frikirke. (Foto: Privat).

Ny ettåring i Hånes Frikirke

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene av Budbæreren. Julie Sofie Berntsen føler seg privilegert som kan jobbe som ettåring i hjemmemenigheten, der hun møter spennende utfordringer i ungdomsarbeidet Frik Hånes.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Det er så mye, og jeg tror nok at det jeg setter aller mest pris på er å få jobbe i en menighet som jeg har vokst opp og føler meg hjemme i, og samtidig møte nye og spennende utfordringer. Jeg jobber for det meste innenfor ungdomsarbeidet Frik Hånes, og det er noe jeg virkelig trives med. Jeg har vært aktiv i ungdomsarbeidet i flere år, men det å kunne bruke mer tid og være enda mer involvert i Frik Hånes er noe jeg virkelig setter stor pris på. Og mest av alt så er det utrolig lærerikt, og jeg føler meg utrolig heldig som får muligheten til å både utvikle meg og få nye erfaringer innenfor menighetsarbeid, og rett og slett sette av ett år av livet mitt til å vokse med Gud.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Jeg tror favorittbibelordet mitt (ett av flere) er Jesaja 41, 10. Det fikk jeg først i 5. klasse, da elevene fikk hver sin bibel med et bibelvers som hilsen. Jeg husker det betydde mye for meg da jeg fikk det, og det er et vers som flere ganger har gitt meg styrke. Selv om livet forandrer seg og man stadig møter nye utfordringer, er det godt å vite at Gud alltid er trofast.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- «Sammen om oppdraget» er både inspirerende og utrolig viktig. Som ny i frikirkens arbeid, føler jeg meg inkludert og trygg på at jeg har noe å bidra med, og at vi alle er forskjellige, men like viktige. Det er også en slags påminnelse om at til tross for ulike tanker og meninger, er vi alle kalt til det samme oppdraget, og vi kan ikke klare stort alene, verken som enkeltpersoner, eller som enkeltmenigheter.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- Nå for tiden jobber jeg litt med grafisk design, spesielt innen ungdomsarbeidet, og jeg synes det er helt fantastisk å kunne kombinere noe jeg elsker å gjøre, med jobben min i menigheten.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Jeg klarer ikke akkurat å peke på kun én person som er mitt forbilde, men alle ungdomsarbeidere jeg har møtt og som har vært ledere for meg, er store forbilder. Folk som har brukt tid sammen med meg i samtaler, som har lært meg mye om tro og som har utfordret meg til å både finne og bruke gavene som Gud har gitt meg. Ikke bare har de vært til inspirasjon for meg som kristen, men måten de har påvirket meg på ulike måter, har fått meg til å se hvordan jeg, i neste rekke, kan være et godt forbilde for dem som jeg er leder for. Noen ganger kan jeg føle at det er «store sko» å fylle, men samtidig er det ikke alltid at de som klarer alt hundre prosent er de største forbildene.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- På fritiden liker jeg å drive med kunst. Tegning, maling og grafisk design er ting jeg elsker å bruke tiden min på, og som virkelig gir meg ny energi.