10-40-vinduet
Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. (Foto: Illustrasjonskart, Budbæreren arkiv).

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder for høsten 2018 og vinteren 2019 er klar og ligger på Frikirkens hjemmeside. Et nytt opplag er også i trykken, og sendes fortløpende ut til menighetene.

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber, og Frikirkens bønnefolder er et godt redskap til å be for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er opptatt av, står det å lese på Frikirkens hjemmeside. 

I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger; fem av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonsfoto øverst i saken). 

"Fordi Frikirken arbeider i sensitive områder, er informasjonen på nettsidene begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter: Pastor/menighetskontor får info gjennom menighetsposten den 1. i hver måned. Inntrykk fra arbeidet postes i facebookgruppa "Frikirken – med evangeliet til unådde". Du må søke om medlemsskap. Vi bruker e-post. Du kan be om informasjon fra Frikirkens hovedkontor og motta nyhetsbrev fra utsendingene i bestemte land. Aktuelle bønneemner finner du i bønnefolderen" opplyses det om på Frikirkens hjemmeside.