Trondheim-Frikirke-2
Trondheim Frikirke er en av flere menigheter som søker etter nye medarbeidere. (Foto: Budbæreren arkiv).

Mange ledige stillinger i Frikirken

I skrivende stund er det utlyst sju ledige stillinger i Frikirken, fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord.

Kristiansand Frikirke søker etter menighetspedagog i fast stilling, og i Lørenskog Frikirke er det utlyst en toårig prosjektstilling for barne- og ungdomsarbeider. Porsgrunn Frikirke søker pastor 2 eller menighetsarbeider, og menigheten i Stavern har utlyst et vikariat for barne- og ungdomsarbeider fra våren 2018 til våren 2019. Trondheim Frikirke er på jakt etter ungdomspastor og barne- og familieleder, og i Herøy Frikyrkje er det utlyst stilling etter ungdomspastor eller ungdomsarbeider.

Ledige stillinger i kirkesamfunnet utlyses i Budbæreren, på Frikirkens hjemmeside, og på en egen Facebook-gruppe. Frikirken teller over to hundre ansatte totalt, og her kan du lese litt om Frikirken som arbeidsplass. Menighetene annonserer for øvrig gratis etter medarbeidere gjennom Budbæreren og frikirken.no. Makslengde på annonser til papir er 150 ord.