nattverd-kraftverket-nettversjon-
Musikken er viktig i Kraftverket, og er et av menighetens kulturelle kjennetegn. Her fra nattverdutdelingen på jubileumsgudstjenesten søndag. (Foto: Geir Arne Johansen).

Kraftverket feiret 20 år

Helgen 26.-27. oktober feiret Oslomenigheten Kraftverket sitt tjueårsjubileum, der gamle og nye medlemmer var invitert til fest lørdag kveld og gudstjeneste på søndag.

Siste helgen i oktober var en festhelg for Kraftverket, frikrikemenigheten som de siste femten årene har holdt hus i Oslo Vestre Frikirke ved Bislett. Menigheten har siden oppstarten vært opptatt av å formidle tro på en måte som er relevant for mennesker i hverdagen, og har markert seg som et naturlig alternativ for mennesker som ikke er vant til å gå i kirken. På gudstjenesten søndag ettermiddag talte pastor Kjetil Gilberg om fellesskapet i troen: - På en dag som denne ønsker jeg å fokusere på hva som er kjernen i det å være menighet. Tenk så heldige vi er som har hverandre, som kan møtes på denne måten og hjelpe hverandre å tro. Vi trenger hverandre for å se høyden og dybden, lengden og bredden av Guds kjærlighet. Det er vanskelig å stå alene, da vakler troa ganske fort. Vi har sett, og anerkjent, mye tvil gjennom disse tjue åra. Derfor har vi også anerkjent behovet for å møtes, slik at vi kan hjelpe hverandre til å gi Gud større plass i livene våre.

Ærlig og troverdig

- Vi har et bevisst forhold til hvordan vi formidler troa vår, sier Kjetil Gilberg. De fleste har venner som ikke går i kirka, og han forutsetter at når han preker, sitter det noen som ikke er kristne i salen. - Det gjør noe med språket og innholdet i forkynnelsen. Selv om de fleste på en gudstjeneste i Kraftverket er kristne, er det en god øvelse å formidle budskapet vårt også til folk som ikke er vant til å gå i kirka, sier Gilberg, som i høst har fått en pastorkollega med i staben. 1. september startet Maria Bjørdal som pastor i Kraftverket. Hun kom fra Storsalen hvor hun har vært prest i cirka seks år, hun har undervist på MF og jobbet mye med misjon og ungdom. Tidligere har hun studert samfunnsvitenskap og teologi i USA.

- Hvorfor begynte du som pastor i Kraftverket?

- Kraftverket er en veldig tiltrekkende menighet, som både er antiautoritær og sannhetssøkende. Det har jeg veldig sansen for. Det er en oppriktig atmosfære her. Så må jeg si at det er en nytelse å være en del av et miljø med så mye fantastisk musikk, sier Bjørdal, hvis målsetning i høst først og fremst er å bli kjent med den nye menigheten. For den ferske pastoren er det et stort pluss at Kraftverket er et fint sted å være også for sønnen på halvannet år.

- Jeg synes det er så fint at vi er barn, studenter, voksne og eldre på samme gudstjeneste. Det er en veldig fin menneskelig kultur i Kraftverket, sier hun.

Radiogudstjenester og morgenandakter

Katrina Myhren er sanger, og leder for forbederene i Kraftverket. - Kraftverket betyr så mye for troa mi. Det er et unikt sted å være både for meg og for andre, som kanskje ikke finner sin plass andre steder. Det finnes en plass og en tilhørighet for alle, og det hjelper meg i troa, sier hun.

- Det at vi snakker om Gud på en forståelig måte, og gjør det håndgripelig på et vis, tror jeg er avgjørende for at mange velger å gå i menigheten. Også får medlemmene være med og prege uttrykket i menigheten. Det har mye å si, sier Myhren.

Kraftverket har markert seg også utover frikirkelandskapet, gjennom radiogudstjenester- og morgenandakter i NRK.

- Vi har hatt fire radiogudstjenester i år, den siste kommer i november. Det har vært en fin opplevelse og gjort oss mer synlige, sier Gilberg, som også har holdt morgenandakter i NRK denne høsten. Han er opptatt av at Kraftverket også i fremtiden skal jobbe for å ha en egen stemme i kirkelandskapet i Oslo. - Det har vært viktig for oss hele tida. Vi ønsker å utfordre det etablerte i form, samtidig som vi står for en tradisjonell luthersk teologi. Vi har en tydelig identitet og bevissthet rundt hvem vi ønsker å være, derfor slipper vi å stadig definere oss selv på nytt.

Jevn vekst

Kraftverket har hatt jevn vekst og et stabilt besøkstall på cirka 110 gudstjenestedeltakere over flere år. Antall medlemmer teller i dag cirka to hundre.

- Jeg tror det skyldes flere ting, det viktigste er kanskje at ærlighet er en verdi som står sterkt i Kraftverket. Å komme et sted der folk er seg selv, og hvor det er rom for å være seg selv, tror jeg er en avgjørende faktor for at mange har blitt værende over så lang tid og for at flere har kommet til. Dessuten har vi et fantastisk musikkmiljø som jeg tror tiltrekker mange. Så har vi også vært velsignet med gode ledere. Vi har sjelden manglet gode folk, i dobbel forstand, med hjertet på rett plass og med talenter til å spille, lede, preke, og så videre, sier Gilberg.

Rom for alle

I 2016 startet Kraftverket arbeidet med papirløse flyktninger, som Budbæreren har skrevet om tidligere. - Dette arbeidet er noe av det viktigste og fineste vi gjør. Hver torsdag inviterer vi papirløse flyktninger til middag, og det kommer cirka tretti stykker hver gang. De er ofte med og lager mat. Her får de to trikkebilletter, én for å komme seg hjem og én for å komme tilbake neste gang. Før vi spiser går vi inn i kapellet, hvor vi har tidebønn for de som ønsker det. Gilberg forteller at en av flyktningene ble døpt i fjor, under en gudstjeneste. - Det er noen fantastiske ildsjeler som driver dette arbeidet, og de er flinke til å følge opp de som har det vanskeligst. De utgjør en stor forskjell i mange menneskers liv.

Gilberg forteller at de er tydelige på at de verken kan hjelpe i forhold til sakene deres, bidra økonomisk eller forandre hverdagen med stor nød og mye frykt.

- Vi tilbyr vennskap og et godt næringsrikt måltid. Vår ambisjon er å gi kjærlighet og skape livsglede. Flyktningene gir mye varme tilbake. Og vennskap med mennesker i en så vanskelig situasjon, gir nytt og viktig perspektiv på egne liv, sier Kjetil Gilberg.

- Vi vil fortsette å kjempe for at Kraftverket skal være et sted der alle kan være. Vi ønsker å være en kirke som tåler det virkelige livet. Mitt ønske for framtiden er at Kraftverket skal være en sterk formidler av Guds nåde, og at vi skal klare å inkludere og romme hele livet og hele mennesket.