diakonkurs2014.
Bildet er fra Frikirkens første formelle diakonkurs som fant sted i Trondheim i 2014. Arkivfoto: Merethe Cruickshank.

Klart for eldste- og diakonkurs

Helgen 17.-19. mars inviteres alle eldste og diakoner til kurs på Strand leirsted like utenfor Sandefjord. Kursene vil ha en del felles samlinger og en del samlinger som er separate for diakoner og eldste.

- Endelig er vi klare med nye kurs for diakoner og eldste. Disse kursene har en periode ligget på is, men helgen 17.-19. mars inviteres alle eldste og diakoner til kurs på Strand leirsted like utenfor Sandefjord, sier menighetsveileder Unni Westli. Kursene vil ha en del felles samlinger og en del samlinger som er separate for diakoner og eldste. Det er gjort endringer i konseptet, så kursene er aktuelle også for eldste og diakoner som tidligere har deltatt på kurs.

Sunt lederskap

- Å være leder i en menighet kan være krevende, og vi ser det som viktig å være med og utruste menighetens ledere i deres oppgaver og bevisstgjøre på et sunt lederskap, sier Westli. Begge kursene har derfor tematikk som handler om lederskap denne gangen, men med litt ulike vinklinger. - Fellessamlingene vil handle om hvem den enkelte er som leder, hvordan vi kan lede på ulike måter, og om å ta vare på seg selv i en krevende tjeneste. På diakonkurset vil vi bruke tid på å snakke om hvordan vi kan delegere og motivere andre til tjeneste på en god måte, innenfor ulike typer oppgaver som diakonene har (praktisk, omsorg, møte med innvandrere osv). På eldstekurset vil vi ha fokus mot de vanskelige lærespørsmålene, og hvordan vi som ledere forholder oss til disse når andre eller vi selv ikke er enige i det som er Frikirkens lære.

Viktig tjeneste

Ifølge Westli vil det være en god investering for menighetene å sende sine diakoner og eldste på kurs. - Eldste og diakoner står i en viktig tjeneste i menigheten over lang tid, og mulighetene til å utvikle seg, møte andre som står i samme tjeneste og få inspirasjon til videre tjeneste er viktig. Synodeformann Jarle Skullerud, som er en av underviserne denne helgen, har følgende å si om kursene: ”Diakon- og eldstekurs er et flott tilbud for Frikirkens lokale ledere. Her møtes vi fra ulike menigheter, fra forskjellige landsdeler, til utrustning, fellesskap og erfaringsdeling. Jeg gleder meg til å være med på årets kurs.” - I tillegg til Skullerud har vi med oss Per Kristian Rønning, Johan Sandstad, Ivar Johnsen, Jon Arne Nygård og undertegnede som undervisere. Vi vil også ha med andre bidragsytere fra ulike menigheter som vil dele av sine erfaringer, sier Westli. Det er felles påmelding for menigheten, og påmeldingsfristen til kursene er 10. mars. Eventuelle spørsmål om kursene kan rettes til Unni Westli.