stavern-frikirke
Stavern juniorgospel med band spilte og sang for forsamlingen i den nye kirkesalen. (Foto: Bjarne Lindbekk).

Kirkeinnvielse i Stavern

Barna sto i sentrum da Stavern Frikirke 1. søndag i advent ble nyinnviet etter en omfattende ombygging som har foregått vel et år.

Stavern juniorgospel med band slo an tonen da de kom marsjerende inn med tente lykter og hele forsamlingen på cirka 250 personer stemte i adventssangen "Tenn lys!".

Ombyggingen, som har en kostnadsramme på 4,5 millioner kroner, omfatter ny og større kirkesal, og den gamle kirkesalen er gjort om til kafésal. Galleriet er gjort om til to grupperom, det har blitt ett nytt kontor, et ekstra kjøkken og øvingsrom. Ombyggingen er gjort ikke minst med tanke på alle barna i menigheten, og tre av barna var med og ba for kirkebygget under selve innvielsen, sammen med tilsynsmann Gunnar Johnsen. Da de forskjellige komiteene for utbygginga skulle takkes, fikk de overrakt roser av to av guttene i menigheten.

I sin tale til forsamlingen understreket pastor Ane Gunhild A. Sveen hvor viktig det er å samles på tvers av generasjonene, og hun hadde et sterkt ønske for kirkebygget: Et sted der barn, unge og eldre kan komme sammen, et sted der barna kan leke og ha det gøy, et sted der vi alle kan komme sammen og takke Gud for alt det gode i livet, og et sted der vi kan legge det som er tungt og vanskelig fram for Gud.

Under festkirkekaffen i den nye kafésalen ble håndverkerne takket, og det var hilsninger fra blant annet ordfører Rune Høiseth og sokneprest Margrethe Sem Lossius.