awana-illustrasjonsbilde10
Koronaepidemien utfordrer oss til å tenke kirke på nye måter. (Illustrasjonsfoto: Awana).

Kirke på en annen måte

Koronaepidemien utfordrer oss til å tenke kirke på en annen måte, og på Frikirkens hjemmeside deles tips fra lokalmenighetene.

Hovedkontoret har opprettet en ressursside med gode tips og tilgang til ulike ressurser.

Der ligger "Prosjekt Hjemmekirke" fra FriBU, som skal være til inspirasjon og hjelp i den situasjonen koronaepidemien setter oss i som kirke. Flere lokalmenigheter er også i gang med å dele gode tips og råd.

Mange menigheter sender gudstjenester på Facebook eller Youtube, eller legger gudstjenestene ut som video eller lydfiler. I Bærum Frikirke ønsker de å få egne folk til å stille opp med å hjelpe naboer, mens de i Råde Frikirke deler inspirasjon med hverandre på en intern Facebookgruppe.

"Som kristne er vi vant til å samles. Samlingen om Jesus og Guds ord er noe av det mest sentrale for oss. Hvordan er vi kirke når vi ikke kan gjøre dette?" står det å lese på Frikirkens hjemmeside.