kandidater.jpg.
Synodestyrekandidatene ble presentert fredag kveld av valgkomiteens formann, Alf Petter Hammersmark.

Her er kandidatene til synodestyret

Budbæreren har stilt synodestyrekandidatene spørsmål. I artikkelen kan du lese den enkeltes svar. Klikk på navnene og les hva kandidatene svarte.

Spørsmålene under er stilt til alle kandidatene:

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?
2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?
3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?
4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?
5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?
6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?
7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

Følgende har sagt ja til å bli valgt inn i synodestyret. Klikk på navnene og les hva kandidatene svarte.

Leder:
 
Nestlederkandidater:
 
Pastorkandidater:
 
Eldstekandidater:
Are Mikael Røiseland, Kristiansand menighet stiller som 2.vara og sa ja til vervet etter at Budbæreren foretok intervjuene. Du finner han i midten av bildet.