bryne-frikyrkje
Det er ventet mange besøkende til helgens møteaksjon i Bryne Frikyrkje, som markerer at Evangeliesenteret stiller for tiende år på rad. (Foto: Bryne Frikyrkje).

Jubileumshelg i Bryne

For tiende år på rad får Bryne Frikyrkje besøk av Evangeliesenteret under sin årlige møteaksjon torsdag til søndag denne helgen. I den anledning vil leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Vervik Bollestad, holde et åpningsinnlegg før møtet fredag.

- Evangeliesenteret (ES) besøker oss for tiende år på rad, og musikerne fra Gøteborg kom allerede i går. I dag venter vi bibelskoleelevene fra Varna. Evangelisenterets TV (ESTV) er også på plass for å gjøre opptak av de seks møtene vi skal ha denne helga, som går fra torsdag til søndag kveld. Vi gleder oss veldig, sier pastor i Bryne Frikyrkje Marith Larsen.

Ifølge pastoren er det Geir Magne Østevik og kona Anne Marie som er primus motor for arrangementet, sammen med en lang rekke av frivillige. - Dette er menighetens største enkeltarrangement i løpet av året. Det å kunne gjennomføre dette år etter år, er nå som tidligere avhengig av at menighetens medlemmer og andre stiller opp på denne dugnaden, sier Geir Magne Østevik. Han forteller at fjorårets arrangement ble mulig takket være stor velvilje, der rundt 60-70 personer fra menigheten og utenom stilte opp for å ta tak i små og store oppgaver. - Årets møtehelg ser ut til å bli større enn noensinne og alle forespurte har takket ja til å bidra, sier han. 

Fra Evangeliesenterets bibelskole på Varna ventes cirka 25 personer. De mannlige elevene/beboerne med ledere skal overnatte i kirken, mens kvinnene har fått husrom hos pinsemenigheten Zion. Sentermusikken blir ledet av Jostein Kirkenes, som har vært musikalsk leder i ES i en årrekke. - I år har han dessuten fått med seg et sterkt knippe musikere, blant andre den svenske trommisen Bengt Stonner som har spilt med ABBA. På talerlisten står misjonær Asbjørn Skjortnes, daglig leder ved ES Trond Eriksen og rektor ved Varna bilbelskole Hanne Sørmo. Bestyrer ved Varna ES Knut Labråten, vil holde en apell på sang- og vitnemøtet, opplyser Østevik.

Gjennom helgen skal 60-70 personer serveres tre-fire ganger per dag. - Det krever store mengder mat og mennesklig innsats fra oss alle. For å få dette til å gå i hop, er vi takknemmlige for alle som bidrar. Vi er heldige og har fått pengestøtte fra noen bedrifter, men mesteparten av maten får vi gjennom vårt samarbeid med Frelsesarmeen på Sandnes v/ Arne Eide. I tillegg er det noen som bidrar økonomisk privat. Siden vi klarer å få dette til, kan vi sende alle innsamlede midler fradragsfritt videre til Evangeliesenterets arbeid. I fjor samlet vi inn godt over 100 000 kroner som vi kunne sende videre, sier Østevik.- Det er Jesus som skal æres. Med Jesus i sentrum kan og vil store ting skje på Bryne og Jæren denne helgen. Det kommer folk fra alle sammenhenger til oss i Bryne Frikyrkje. Når Guds folk kommer sammen med flere ufrelste så går det til seier. Vi vet at flere pleier å ta imot Jesus denne helgen, og også i år blir nattverd på søndagsgudstjenesten, sier Østevik, og oppfordrer til forbønn for møtehelgen som talte 1200 besøkende i fjor. 

- Etter interessen på sosiale medier og henvendelsene til komiteen å dømme, kan årets arrangement fort bli det største vi har hatt. Så det lønner seg nok å være tidlig ute.