loft-rognan
Fra venstre nyinnsatt eldste Geir Johansen med kona Jorunn, som ble innsatt som diakon. Åse Røstøen Vegge og pastor Trond Vegge.

Jubileum og pastorinnsettelse i Rognan

"Jubelgudstjeneste" sto det på plakaten for gudstjenesten i Rognan Frikirke søndag 6. oktober. Og det ble virkelig en jubelgudstjeneste, der menigheten feiret 25- årsjubileum, fikk innsatt ny pastor, eldste og diakon.

Det var lagt opp til feiring hele helga, der tidligere tilsynsmann Leif Inge Jensen, som var med da menigheten ble dannet, talte. Fredag kveld var det møte med temaet: "Åndens folk". Lørdag var det jubileumsfest, som i sin helhet var lagt opp og ble ledet av noen av menighetens unge. Her var det mange gode innslag fra menighetens liv og virke gjennom 25 år. Fra menighetsdannelsen, innvielse av kirken som sto ferdig i 2010, til glimt fra menighetens mangfoldige liv og virke.

Søndagens gudstjeneste ble innholdsrik. Her ble Trond Vegge innsatt som menighetens nye pastor. Geir Johansen ble innsatt som eldste, og Jorunn Johansen som diakon. Leif Inge Jensen hadde som tema for sin preken: "Nåde og sannhet". En stor forsamling fra Rognan og tilreisende fra andre frikirkemenigheter, kunne så feire nattverd sammen. Geir og Jorunn ble takket for en stor og rik tjeneste i menigheten i to epoker, med noen år i Rødøy menighet.

Trond Vegge og han kone Åse Røstøen Vegge med familie ble ønsket velkommen til spennende tjeneste i Rognan menighet. Etter gudstjenesten var det dekket til festkirkekaffe, der det også var flere som kom med hilsener og gratulasjoner til menigheten. Det ble gitt uttrykk for stor takknemlighet for menigheten, og med ønske om gode og rike år videre i tjeneste for Jesus på Rognan og i områdene rundt.