skullerud-jarle-privat-foto
Jarle Skullerud (47) har vært synodeformann i én periode, og tar gjenvalg ved årets synodemøte. (Foto: Privat).

Jarle Skullerud

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Fordi valgkomiteen spurte og fordi jeg har tre lærerike og spennende år som synodeformann bak meg. Jeg har lyst til å fortsette å være med å lede kirkesamfunnet vårt, og tror at erfaringene jeg tar med meg fra disse første årene har gjort meg til en bedre leder. 

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Historien viser at initiativ fra lokalmenigheter ofte gir bedre resultat enn ideer som kommer fra et hovedkontor. Jeg vil derfor fortsette å jobbe for mer samhandling mellom menigheter. Frikirkens hovedkontor må i enda større grad samordne ressurser fra lokalmenighetene og tilføre nødvendige ressurser for å gjøre disse tilgjengelig for hele kirkesamfunnet. Vi må også vektlegge rekruttering og oppfølging av yngre medarbeidere. Samtidig er det viktig at alle generasjoner finner sin plass ut fra de nådegaver og tjenester Gud gir. Vi trenger hverandre. Jeg har også tro på at måldokumentet som synoden skal samtale om, vil være med å hjelpe oss til å stå sammen i årene som kommer. 

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Det er viktig at Frikirken viderefører og utvikler sin egenart, samtidig som vi er åpne for tett samarbeid med andre kirker og organisasjoner. Ressursbruken må stå i forhold til kirkesamfunnets størrelse.

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Jeg forstår Bibelens tale om ekteskapet som en livslang pakt mellom én mann og én kvinne. Det må være retningsgivende for hvordan vi opptrer som kirke i dette spørsmålet.

5. Frikirkens misjonsarbeid var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Jeg er glad for vårt fokus på unådde folkegrupper, og spesielt på muslimer. Vi trenger å øke vårt engasjement blant flyktninger og migranter i Norge. Det er viktig at Frikirken søker samarbeid med ulike organisasjoner og kirker for å nå ut med evangeliet.

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Frikirken trenger å dele god og relevant informasjon med alle sine medlemmer. Jeg mener derfor at vi må prioritere dette fremfor en abonnementsavis. Vi kan med fordel bruke sosiale medier bedre og mer målrettet. Jeg har sansen for å tenke "medlemsblad" på en eller annen måte, slik flere av de andre styrekandidatene nevner.

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- Det spørsmålet skulle handle om tro på hjemmebane. Jeg tenker da på alle typer hjem, ikke bare «hjem» i betydning barnefamilier. I løpet av de siste årene har vi sett mer av hvor viktig dette er. Jeg skulle ønske at jeg som leder og vi som kirke ville bruke enda mer ressurser på å bygge sterke kristne hjem. Vi er alle ansvarlig for å oppdra den oppvoksende generasjon. Sammen må vi bygge hjemmene som en disippelgjøringsarena. Dette er avgjørende viktig i årene som kommer.