disippelhus
FriBU har holdt flere samlinger for deltakere i disippelhus. Nå inviterer de frikirkemenigheter som er interessert i å investere i unge voksne, til åpen trenerdag i Oslo. (Foto: Eirik B. Fjellestad).

Inviterer til trenerdag for disippelhus

Torsdag 25. april arrangerer FriBU åpen trenerdag for frikirkemenigheter som er interessert i lokale disippelhus, og som ønsker å investere i unge voksne.

"Disippelhus" innebærer at menigheten hjelper et kollektiv av unge voksne til å leve som disipler i hverdagen. Disse unge voksne får hjelp til å finne sin disippelpuls; en rytme i hverdagen med Gud, et fellesskap med de andre i kollektivet og menigheten, og det å investere i menigheten og menneskene en omgås i hverdagen. - Trenerdagen er ikke bare for menigheter i studentbyer men for alle som er interessert i å investere i unge voksne, sier FriBUs Eirik B. Fjellestad, som tar imot påmeldinger fortløpende og som er leder for trenerdagen. 

På samlingen blir deltakerne kjent med konseptet, og de får presentert verktøy og eksempler på hvordan lede et disippelhus.  

Trenerdagen finner sted ved Frikirkens hovedkontor i Pilestredet 69 i Oslo torsdag 25. april fra kl.10:00-15:00. FriBU dekker samlingen (inkludert lunsj) og reise for én deltaker per menighet.