13.b-prekenbilde-jesus-alene
Lukas Cranachs maleri av Luther på prekestolen i hovedkirken i Wittenberg. Det viser hva en evangelisk preken skal være: Den skal peke på Kristus slik at vanlige folk, høy og lav, menn, kvinner og barn kan forstå det og tro det. (Foto: Jan Gossner).

Hvordan feires reformasjonen i Tyskland?

Det er 500 år siden reformasjonen. Reformasjonsjubileet feires i hele 2017 i alle byene som har en forbindelse med Luthers navn og virke, og det øker på frem til jubileumsdatoen 31.oktober 1517.

Det er gudstjenester, konserter, utstillinger, fester og skuespill. Det er pilegrimsveier og turist-turer i stort antall. En revidert utgave av Luthers tyske Bibel er også ferdig.I ti år har Tyskland forberedt seg til dette jubileet. Det har vært en ”Luther-dekade”, et tiår der alle ”Luther-byene” har fått midler til å pusse opp og gjøre i stand alle de historiske stedene som forbindes med reformasjonen. Her skal vi besøke den viktigste:

WITTENBERG

Da Luther kom til Wittenberg i 1511 for å undervise ved det nye Universitetet som kurfyrst Fredrik den vise av Sachsen hadde grunnlagt, så var det en liten by med om lag tre tusen innbyggere. I løpet av Luthers liv vokste byen til mer enn ti tusen. Folk og studenter kom fra hele Europa. På torvet i Wittenberg står nå en globus der Wittenberg er midtpunktet. Fra hele verden strømmer besøkende/pilegrimer/turister til byen der reformasjonen begynte - da den unge augustinermunken Marin Luther slo opp sine 95 teser om avlaten på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg. Klosteret der Luther hadde sin evangeliske oppdagelse av Guds rettferdighet som nåde ved lesningen av Rom 1,16-17, ble senere hjemmet til Luther og hans familie, og det var et stort og gjestfritt hjem der den tidligere nonnen Katharina von Bora styrte med dyktig og sterk hånd. Luthers hjem er ferdig restaurert og rommer en omfattende utstilling.

Skal peke på Kristus

Huset til Luthers nære venn og medarbeider Philip Melanchthon er også restaurert og rommer et interessant bibliotek og tablåer som viser hvordan reformatorene levde – og døde. I hovedkirken prekte Luther ofte, og Lukas Cranachs maleri viser hva en evangelisk preken skal være: Den skal peke på Kristus slik at vanlige folk, høy og lav, menn, kvinner og barn kan forstå det og tro det. Cranach og hans sønn betydde mye for utbredelsen av reformasjonen med sine bilder og tegninger. Cranachs har også eget museum i byen. Man kan bestille en guidet tur i byen som tar et par timer, og det er vel verdt de euroene det koster. Etterpå kan man bruke mer tid i en av kirkene, gå på et eller flere museer og spise på et av de mange spisesteder i byen. Det er minnerike bøker, cd-er og effekter å få kjøpt.