flytting-til-vestre
Frikirkens hovedkontor holder nå til i Oslo Vestre Frikirke ved Bislett. (Foto: Terje Solberg).

Hovedkontoret har flyttet

Frikirkens hovedkontor har flyttet fra Linstows gate til Oslo Vestre Frikirke ved Bislett.

Flyttelasset gikk mandag 25. juni. Fra nå vil Frikirkens hovedkontor holde til i 2. og 3. etasje i Oslo Vestre Frikirke ved Bislett. Ny post- og besøksadresse er Pilestredet 69, 0350 Oslo.

Grunnet flytting, ferieavvikling og Visjon i uke 29, blir hovedkontoret delvis ubemannet i juli, og menighetene må påregne lengre tid for svar på henvendelser, opplyser daglig leder Marit Ecklo Brevik.