14-15studentlink
Konseptet "Disippelhus" planlegges nå å overføres til menighetsbruk. (Illustrasjonsfoto: FriBU).

Har studenter, trenger menigheter

Gjennom konseptet «Disippelhus» ønsker FriBU å koble sammen lokale menigheter og unge tilflyttende studenter.

Det kan være utfordrende å flytte fra hjem, bibelskole, menighet, venner og trygghet til en ny storby. FriBU presenterte derfor konseptet «Disippelhus» for flere studentkollektiv i Oslo i fjor høst. – Vi formet et konsept som resulterte i fire etablerte disippelhus-grupper i Oslo, og nå ønsker vi å bygge videre på dette til menighetsbruk, sier prosjektleder for Unge Voksne i FriBU Eirik B. Fjellestad. Gjennom «Disippelhus» ønsker Frikirken å følge studentene i prosessen, og å investere i deres gaver og evner. – Vi hjelper deg og de du bor med til å sammen sette fokus på Gud, menneskene rundt dere og tjene inn i en menighet.

Felles rytme

Kollektivet blir sammen med på «Disippelhus», og velger da å leve etter en felles rytme gjennom året. Rytmen er et enkelt og godt verktøy som hjelper dere å sammen leve tett på Gud og hverandre, og være bevisste i møte med verden rundt dere, sier Fjellestad. To av disippelhusene har vært tett koblet til FRIK Oslo, flere er i oppstartgruppa til Støperiet Oslo, og ett er med og blir sponset av Oslo Søndre Frikirke, der alle deltakerne vier seg til arbeid i menigheten. – Ønsket er at frikirkemenighetene kan bli vertskap og ta til seg ett eller flere disippelhus-grupper lokalt. FriBU har holdt i trådene i disippelhus-Oslo, men målet er nå at de lokale menighetene skal være med videre, sier Fjellestad.

Trenger ledere

Menighetene som ønsker å koble seg på, kan ta direkte kontakt med Eirik B. Fjellestad. – Vi har nå vært gjennom en testperiode, og i løpet av våren er vi klare med et ferdig opplegg. Drømmen er at dette skal fungere som et verktøy for menigheten både for å gå sammen og komme tett på disippelhusene i lokalmiljøet. At de unge får hjelp til å leve hverdagen som disipler. Nøkkelen for at dette skal fungere, er å finne ledere som eier prosjektet lokalt, og som følger opp og legger til rette for at de unge voksne kan fungere inn i menigheten og leve et disippelliv i hverdagen, sier Fjellestad.

Samling til våren

Opplegget er forsøkt gjort så enkelt som mulig, slik at enhver student som er kristen og som ønsker å følge Jesus i hverdagen kan ta del i dette. – Vi ønsker å legge til rette for unge som flytter til nytt studiested, og vil også hjelpe menighetene til å implementere konseptet. Etter at menighetene har tatt kontakt med meg, så inviterer vi til en trenerdag til våren hvor vil skal gå gjennom konseptet og se nærmere på hva det innebærer. I løpet av noen uker vil vi ha mer konkrete tidspunkt for veien videre, sier Fjellestad. I høst har FriBU og disippelhus-fellesskapene hatt en rytme med felles middag og oppsummering annenhver måned, der de har delt erfaringer, tips og råd om disippellivet og som kollektiv. – Om to uker samler vi hele disippelhus-gjengen i Oslo og reiser på retreat, der fokus vil være personlig tid med Gud. Så ser vi om dette også blir en del av neste års opplegg, sier han.

Kontaktside for menigheter

Gjennom kontaktsiden «Studentink» som ble opprettet for to år siden, har menighetene også anledning til å registrere og fange opp nyinnflyttede studenter som kommer til deres by. Første året ble sju studenter ønsket velkommen av Frikirkens menigheter i henholdsvis Kristiansand, Stavern, Oslo, Bergen, Volda og Trondheim. I fjor høst ble ti studenter registrert. – Vi håper selvsagt på enda flere i år. Sjekk ut FriBUs hjemmeside, der finner dere mer informasjon både om «Disippelhus» og «Studentlink», sier Eirik B. Fjellestad. Les mer om Disippelhus på FriBUs hjemmeside.