person-washing-his-hand-545014
Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk, oppfordrer Folkehelseinstituttet. (Illustrasjonsfoto: Pexels).

Gir koronaråd til menighetene

Ledelsen ved Frikirkens hovedkontor har i samråd med synodeformennene sendt ut anbefalinger til menighetene om hvordan hindre smitte av koronaviruset.

I en ekstrautgave av Menighetsposten sendt fra Frikirkens hovedkontor i dag, blir menighetene bedt om å gjøre en risikoanalyse og vurdere sårbarheten for sine ansatte, medlemmer og besøkende når det gjelder gudstjenester, ungdomsarrangement, eldretreff eller andre samlinger.

Videre oppfordres menighetene til å lage en enkel handlingsplan:

• Hvilke typer arrangementer innebærer en høy grad av risiko?
• Når vil dere sette fristen for avlysning?
• Hvem tar beslutning om kanselleringer eller endringer i programmet?
• Hvordan informere menigheten om deres vurderinger, og deres beslutninger?

Frikirkens ledelse oppforder til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider, samt Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) for oppdaterte råd.

Se Frikirkens hjemmeside for ytterligere informasjon til våre menigheter.