geir-oystein-andersen
Geir Øystein Andsersen (48) er pastor i Kongsberg menigheter, og stiller til valg som pastorkandidat. (Foto: Privat).

Geir Øystein Andersen

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Jeg stiller fordi jeg ble spurt og fordi jeg opplever at tiden er inne for min del til å bidra, dersom jeg blir valgt. 

- Da jeg fikk spørsmålet fra valgkomiteen ble det sagt at begrunnelsen for å spørre meg var min bakgrunn fra et litt annerledes menighetsarbeid i Frikirken, et menighetsarbeid som vektlegger organisk menighetsliv og småfellesskap i nettverk. I tillegg er jeg glad i styrearbeid og trives med å bidra gjennom slike fora i de ulike sammenhengene som jeg tjener i.

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Det viktigste anliggendet, som jeg knytter til “Sammen om oppdraget”, er at vi må stimulere og styrke søskenfellesskapet på tvers av generasjonene, slik at vi sammen lever menighet på våre steder. Ved å disippelgjøres sammen som søsken kan barn, unge, voksne og eldre troverdig og radikalt vitne om evangeliet og ønske nye mennesker velkommen inn til Livet i Guds rike.

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Kirken er én familie, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kristi kropp er én. I dette fellesskapet skal Frikirken leve sammen med alle som tror på Bibelen som Guds ord, og har Jesus som Herre. Dette fellesskapet kan utvikles mellom ulike kirkesamfunn og sentralorganisasjoner, og mellom menighetsfellesskap og grupper fra ulike sammenhenger. 

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Min mening er at Bibelen taler om ekteskapet mellom mann og kvinne som rammen for samliv og familieliv. Dermed er det ikke rom for å velsigne samkjønnet ekteskap i kirken, og jeg tror heller ikke samkjønnet ekteskap er en god ordning for samfunnet. 

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Misjon til verdens ende må starte i menigheten – menighet er misjon, og menighetens oppdrag stopper ikke ved grenser mellom land og kulturer. Vi er sendt til verden, og ytremisjonsarbeidet må springe ut fra og knyttes nært til livet i menighetene. 

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Én spennende variant kan være å utvikle Budbæreren som et medlemsblad, som produkt som går til alle medlemmer og andre interesserte.

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- "Hvor skal tyngdepunktet for menighetslivet og Frikirkens prioriteringer ligge?"

- Jeg ville svart at framtidens tyngdepunkt er i hjemmene og på «bytorget». Menighetslivet kan utvikles mer som et tjenende nettverk mellom grupper og mennesker.