geir-langen
Geir Langen (42) er pastor i Sula menighet, og stiller til valg som både nestleder og styremedlem. (Foto: Privat).

Geir Langen

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Jeg har sittet tre år i synodestyret nå, og er motivert til å fortsette fordi jeg opplever at vi er inne i gode og viktige spor som kirke: Å gjøre kirka vår mer utadvendt og diakonal. Å hjelpe flere mennesker hjem til Gud. Å utruste nye og yngre ledere. Å plante menigheter og fellesskap Å hjelpe mennesker til å ha en levende hverdagstro. Jeg finner det motiverende å bidra til å styre kirka i denne retningen og tror jeg har noe å bidra med i den sammenhengen.

- Jeg har jobbet mye med ungdom, studenter og unge voksne gjennom nærmere ti år som pastor i Normisjonsmenighetene Storsalen og Salem Trondheim. Jeg har god teologisk utdannelse som cand. theol fra MF, og jeg ble ordinert som prest i DNK da jeg gikk inn i Feltprestkorpset. De siste syv årene har jeg vært pastor i Sula Frikirke, hvor vi blant annet har jobbet mye med å være en flergenerasjonsmenighet. Jeg har også vært mye engasjert i prosjektgruppa for menighetsplanting i Frikirka og i Visjon.

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Frikirken er mangfoldig. Det er en styrke, og vi må bevare hver menighets egenart samtidig som vi innarbeider et felles misjonalt DNA. Vi må fortsette å arbeide for flergenerasjonsmenigheter i Frikirka, som ærer dem som har gått foran, vinner dem som er rundt seg og bygger for dem som kommer etter. Vi har en særlig utfordring med å nå generasjonene under 35 år, så her trenger vi å sette inn et ekstra støt mot studenter, unge voksne og barnefamilier.

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Frikirken har en viktig posisjon sentralt plassert i den norske kristenheten. Denne posisjonen skal vi bruke til å fremme økumenisk samarbeid som gjør at evangeliet når flere mennesker, og nye menighetsfellesskap ser dagens lys. Vi skal bidra til tettere samarbeid og en felles plattform for lutherske frikirker og organisasjoner de nærmeste årene.

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Jeg ser ikke på samkjønnet ekteskap som forenlig med et bibelsk syn på samliv, og stiller meg bak Frikirkens syn om at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Jeg synes vi har en god retning med fokus på evangelisering og fellesskapsplanting blant de mest unådde, og med et særlig fokus på å nå muslimer ute og hjemme.

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Jeg ser gjerne at bladet forteller enda mer om hva Gud gjør rundt i menighetene og i misjonsarbeidet ute, og slik både inspirerer og hjelper kirkesamfunnet å sette retning. Det bør bli en sterkere satsing på digitale plattformer.

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- "Hva brenner du for?"

- I så fall ville jeg svart: Jeg brenner for menigheten! Og jeg brenner for at flere mennesker skal få møte den levende Gud og begynne å følge Jesus.