Kr1.sand1

-Frikirken og homofili – la oss snakke om det

Hans Chr Andersen og Steinar Tyvand har skrevet et åpent brev til Synodestyret. "Det er på tide å starte en samtale i Frikirken om homofile og deres plass i vårt kirkesamfunn. Nå oppleves dette som en ikke-sak, og det synes vi Synodestyret bør gjøre noe med."

Åpent brev til Synodestyret

Frikirken og homofili – la oss snakke om det.

Det er på tide å starte en samtale i Frikirken om homofile og deres plass i vårt kirkesamfunn. Nå oppleves dette som en ikke-sak, og det synes vi Synodestyret bør gjøre noe med.

Frikirken har over årene hatt mange teologiske samtaler og uenigheter, bare i vår tid har man diskutert og vedtatt:

-          Stemmerett for kvinner

-          Kvinnelige diakoner

-          Åpning av synoden for ikke ordinerte

-          Ordinasjon av kvinner.

I alle sakene startet man med et klart nei-standpunkt, men endte opp på ja. Dog slik at i det siste spørsmålet om ordinasjon av kvinner er det lov med to syn. Det er opp til den enkelte menighet å bestemme.

I dag er Frikirkens offisielle syn at homofilt samliv er synd, og ved å leve i et slikt ekteskap/partnerskap skal man ekskluderes fra alle oppgaver i våre menigheter. Vi har et håp og ønske om at kirkesamfunnet skal slutte å diskriminere mennesker på grunnlag av seksuell legning. Et menneske som må fornekte sin personlighet, som blir nektet å bruke sine nådegaver, og som i praksis blir ekskludert fra våre sammenhenger hvis de ikke vil leve ufrivillig enslig, har ikke et godt liv.

Vårt mål er ikke å pålegge andre et annet syn på homofili enn det de mener er rett. Men vi mener at Frikirken kan leve med to syn, på samme måte som vi lever med to syn på ordinasjon av kvinner.  Men la oss starte med en samtale, en samtale hvor begge parter kan prøve sine standpunkter, uten å bli stigmatisert og ekskludert. Synodestyret utfordres herved til å igangsette en prosess/samtale for å prøve argumentene for og mot dagens offisielle syn om homofili. Ikke fei diskusjonen under teppet, den går allerede. En dampkoker hvor luften ikke kommer ut pleier å gå i luften. La oss slippe det.

Hans Christian Andersen og Steinar Tyvand, tidligere eldste og medlemmer av synodestyret i ulike perioder