kristiansand-folkehoyskole
Kristiansand folkehøyskole ligger på Dvergsnestangen i Kristiansand. (Foto: Kristiansand folkehøyskole).

Frikirken kan bli eier av Kristiansand folkehøyskole

Synodestyret er i dialog med nåværende eiere av Kristiansand folkehøyskole angående eventuell overtakelse av eierskapet fra høsten 2019, og endelig beslutning tas i april.

- Vi tar sikte på at feriesenteret og folkehøyskolen kommer til enighet om en leieavtale for skoleåret 2019/2020 med opsjon på ytterligere ett skoleår. Synodestyret er innstilt på å skyte inn et mellomværende for at det skal la seg gjøre å få på plass en kortsiktig leieavtale som begge parter kan leve greit med, sier daglig leder ved Frikirkens hovedkontor Marit Ecklo Brevik. - Vi er i dialog med nåværende eiere av folkehøyskolen, Jan Gossner og Rolf Solås, med tanke på vilkår for overtakelse av eierskapet fra 2. halvår 2019. Endelig beslutning om eventuell overtakelse av eierskapet tas i synodestyremøtet i april, opplyser hun.

Ledertreningsprogram 

I 2017 tok Frikirken initiativ til å få en «bibel og tjenestelinje» ved Kristiansand folkehøyskole, og i år testes det ut en pilot med nytt ledertreningsprogram kalt «JC Trainee». - Siden vi ikke er en bibelskole har skolens svar blitt å prøve ut en modell som vi tror er preget av «folkehøyskolen» og samtidig har en genuint kristen basis. Vi har valgt å lage en ledertreningslinje hvor vi har Jesus som forbilde, kombinert med tjenende lederskap som en lederteori. Vi henter også inspirasjon fra nobelprisvinnerne Martin L. King, Mor Theresa og Malala. På Kristiansand folkehøyskole får de masse muligheter for praksis seks dager i uka gjennom ni måneder. I ledertreningsmodellen prøver vi å hente inspirasjon fra det vi tenker kan være Jesu måte å drive lederopplæring på. Vårt ønske er å etterligne den opplæringens kjerneinnhold, sier lærer Espen Sødal. Rektor ved Kristiansand folkehøyskole, Tor Inge Askeland, opplyser at skolen ikke bruker stipendiatbegrepet, men kaller det som før var stipendiater for «traineer». - I inneværende skoleår er «traineene» tilknyttet alle de øvrige linjene, men de har cirka 20 dager med et eget lederutviklingsprogram (dette er en JC Trainee «lightversjon»). For skoleåret 2019/20 søker traineene på linja JC Trainee, og det blir i praksis en egen linje der selve ledertreningsprogrammet utvides til 40 dager. Traineene blir også neste år tilknyttet andre linjer ut fra behov. Planen videre er å utvikle JC Trainee-konseptet til en ordinær linje på sikt. Samtidig er toårselevordningen/ stipendiat i søkelyset fra departementet og Folkehøgskolerådets side. Det jobbes med å utvikle ordningen og vi jobber også med hvordan vi skal organisere forholdet mellom traineer (miljøarbeidere) og elever på JC Trainee i framtiden, sier Askeland.

Nye linjer på Stavern folkehøyskole 

Stavern folkehøyskole er en breddeskole med 124 elevplasser fordelt på 11 linjer innen fag som idrett, friluftsliv, scenekunst, samfunnsengasjement og solidaritet. - Flertallet av linjene er mer enn ti år gamle, men med kontinuerlig fornying og oppdatering holder disse seg godt. Vi har imidlertid noen helt nye linjer som beriker skoletilbudet, forteller informasjonsmedarbeider Arne Aasland. Linjen «Blålys» gir en innføring i hvordan det er å jobbe i en av blålysetatene samt redningstjenesten og kriminalomsorgen. - Justissektorens øvingssenter, Politihøyskolen og redningsselskapet er alle lokalisert i umiddelbar nærhet til skolen. Dette gir oss en unik mulighet til å lage et linjetilbud av høy faglig kvalitet. Linjelæreren, med 12 års fartstid i Oslo-politiet, har trukket til seg mange ressurser, og redning med helikopter og kontrollert nedbrenning av bygninger, er noe av det som står på timeplanen. «Blålys» er for øvrig en av de enkeltlinjene med høyest søkertall i landet, sier Aasland. Stavern folkehøyskole tilbyr ellers landets eneste turnlinje, og lanserer til høsten en annerledes musikklinje som har fått navnet «Urørt». - Det blir fokus på egenskrevet musikk, og linjen vil ha noe undervisning sammen med vår eksisterende musikklinje. Men først og fremst skal linjen gi eleven mulighet til å fokusere på sin egen musikk.

Frikirkesamarbeid på KVN

Kristen videregående skole - Nordland (KVN) er en frittstående videregående skole som eies og drives av stiftelsen med samme navn. Bak stiftelsen står Frikirken, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap. Skolen har i dag cirka 120 elever, og 26 ansatte fordelt på 22 årsverk. Skolen tilbyr studiespesialisering, Vg1 Helse og oppvekstfag, Vg2 Helsefagarbeider, Vg2 IKT- driftsfag, og Vg3 påbygging til studiespesialisering. Siden oppstarten i 1991 har KVN blitt en naturlig del av skoletilbudet på Nesna og Ytre Helgeland. - KVN er en liten skole sammenlignet med de store offentlige skolene, og skolen satser også på ulike typer miljøaktivitet. KVN er en åpen skole også på kveldstid, der elevene har tilbud om leksekafè, miljøkvelder, hybelkurs, KVN-trim og ulike andre miljøtiltak, forteller rektor Finn Olav Konow. - Vår styrke er at her er det lettere å få øye på den enkelte elev, man forsvinner ikke så lett i mengden. At hver enkelt elev skal oppleve å bli sett og verdsatt er en grunnleggende del av vår profil. KVN satser også på ulike typer miljøaktivitet ut over skoledagen slik at elevene får gode sosiale arenaer. Hver tirsdag har vi i samarbeid med Nesna Frikirke et tilbud om kveldsmatprat, en uformell samtale rundt et valgt tema og kveldsmat. Her møtes 10-30 ungdommer hver uke, sier Konow. Et spesielt kjennetegn ved KVN er daglig andakt. - Den foregår i kantina hver dag litt før kl. 10. Her samles ansatte og elever til et lite pusterom midt i en travel skolehverdag, til sang og musikk, bibellesning og mye annet. Vi har også kristendomsundervisning som et eget fag på skolen, sier Konow.