fredtunringen
Fredtunringen samlet: Borghild Sporkland Netland, Inger Marie Skregelid, synodeformann Jarle Skullerud og Sigrun Sæther. Bak fra venstre: Berit Bakken, Anne Lise Baltzersen, Marion Verhoefen, Ingeborg Lohne, Mia Sigbjørnsen, Ragnhild Mortensen, Randi Tjørsvåg og Kirsten Jakobsen. (Foto: Lars Aksel Teistedal).

Fredtunringen 60 år

Søndag 4. februar var det jubileumsgudstjeneste i Flekkefjord Frikirke, med 60-års markering av kvinneforeningen «Fredtunringen».

Fredtunringen ble startet 3. februar 1958. Flere av de som var med og startet foreningen er fremdeles aktivt med. Flere av de unge damene hadde gått på Fredtun, og ønsket å være med i Guds rike, og gi noe tilbake etter gode skolemåneder. Fredtunringen har i alle år arbeidet for Stavern folkehøyskole. De samles regelmessig i hjemmene hver andre uke til felleskap: mat/sosialt, en god andakt stund, samtale, bønn og innsamling til misjonsbøssa. Hvert år har de utlodning på våren. Omregnet til dagens kroneverdi blir det store summer når de på en utlodning får inn mellom 40 og femti tusen kroner.

Imponerende engasjement

Det er et imponerende engasjement disse damene viser! Jubileumsgudstjenesten ble en flott gudstjeneste. Synodeformannen ønsket å gratulere med dagen, og holdt en inspirerende preken med tema: "Se der!", ut ifra Johannes Evangeliet. Også denne søndagen bidro forsangergruppa med flott sang. For barna var det søndagsskole. Fredtunelev og Flekkefjæring Synne Tjørsvåg, hilste fra Fredtun, og delte ut blomster til medlemmene av Fredtunringen. Hun fortalte også om de ulike linjetilbudene skolen har i dag. Etter gudstjenesten var det festmiddag, flotte kaker til dessert og flere hilsener. Det var litt tilbakeblikk, blant annet fra en tur de var på for fem år siden, da de reiste til Fredtun på en tredagers tur. En flott opplevelse å få se og være på skolen de har arbeidet for i så mange år. Synodeformannen orienterte om flere aktuelle saker som kirkesamfunnet arbeider med. Det ble en festdag på mange vis! (Red merk. I dag heter skolen Stavern Folkehøyskole. Eiendommen kalles fortsatt Fredtun).