1016baksida
Bjarne Lindbekk gir ut prekener i bokform, og debuterer samtidig som krimforfatter. (Foto: Privat).

Fra preken til krim

Ved siden av formannsvervet i Stavern Frikirkes eldsteråd, skriver Bjarne Lindbekk (71) bøker. Tolv utgivelser har det blitt, der de to siste i rekken er prekensamlinga «Der jord og himmel møtes» og krimboka «Blodbøka».

- Hvorfor prekener i bokform?

- Når noen spør om kopi av prekenen, er det hyggeligere å tilby en prekensamling. Tilhørerne får heller ikke alt med seg, og da kan de fordype seg i prekenen ved å lese den om igjen. Som forkynner ønsker jeg dessuten å nå ut til andre enn de som er på gudstjenesten. En preken kan gi menigheten kunnskap, veiledning og sjelesorg. Jeg synes «vanskelige» tekster er en fin utfordring, for da kan en gjennom forberedelsen arbeide seg gjennom det som er problematisk. Når noe er vanskelig, må jeg skrive, og gjennom skriveprosessen kan troen vokse; «biproduktet» blir en prekensamling andre kan ha nytte av. Som tilhører ønsker jeg at en preken skal tale til både tanke og hjerte (Fil 4,7b), og at den helst også gir en ny vinkling på teksten. Bibelske tekster er utrolig innholdsrike, og når jeg jobber med en preken over lang tid med tanke på publisering, oppdager jeg mer enn jeg ellers ville gjøre. Som pensjonert norsklærer er jeg opptatt av prekenen som litterær sjanger. Det er noe vi kaller prekenkunst, og kanskje burde vi inspirere hverandre til å jobbe mer med prekenen som muntlig og litterær sjanger.

- Samtidig har du også gitt ut en krimbok?

- Kona mi leser mye krim, men ikke jeg; hun sier det er skjebnens ironi at jeg har skrevet krimbok! Etter å ha skrevet mange fagbøker og oppbyggelige bøker, kjente jeg et behov for å slippe fantasien løs, og valget falt på krim siden den sjangeren er så populær. Dessuten er det viktig å vise at selv om en er engasjert i menighetsarbeid, kan en også være aktiv på andre arenaer.

- Er det noen sammenheng mellom disse to bøkene?

- Tittelen på den første prekenen er «I min Fars hus», og den andre krimnovella heter «I Herrens hus», men dette var ikke planlagt!

- Du har gitt ut bøker om trær tidligere, er tittelen «Blodbøka» tilfeldig?

- Ja, egentlig, og du må lese tittelnovella for å forstå navnevalget. Tittelen gjør at noen tror innholdet er blodig, men novellene er «feelgood krim» uten vold og blod.

- Hvorfor tror du så mange leser krim i påsken?

- Vet ikke, men påskebudskapet inneholder også en krimfortelling: Hvem var skyldig i drapet på Jesus? Judas, folket, de religiøse lederne, eller Pilatus?

- Hva leser du selv i påsken?

- I år blir det korrekturlesing!