2kjetil-ausland
Kjetil Ausland (53) har lang fartstid som eldste, men er relativt ny som pastor i Lyngdal Frikirke. (Foto: Privat).

Fra børs til katedral

Da Kjetil Ausland fikk kall til pastortjeneste forlot han jobben i oljebransjen og flyttet fra Øvrebø til Lyngdal, hvor han nå har vært pastor i ett års tid.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Jeg har generelt mye glede i arbeidet. Både av menneskene som går her, og alle som er i tjeneste. Vi har nettopp startet opp et nytt søndagsskoleopplegg, som kombinerer tro på hjemmebane. Det er veldig spennende. Vi ser at det regelmessig kommer mange på gudstjenester og ungdomssamlinger, og vi har alle generasjoner representert både som medlemmer og i tjeneste. Det har stor verdi.

- Du har gått fra næringslivet til menighetsarbeid. Hvordan har du opplevd det?

- En tidligere kollega av meg som hørte dette, spurte om jeg hadde bestem meg for å gå fra børs til katedral, og han hadde jo et poeng. Det var et stort steg, som innebærer mye forandring. Jeg forlot en spennende og utfordrende jobb, men opplevde at jeg fikk et kall til å ta imot utfordringen fra Lyngdal menighet. Dermed vokste det frem. Jeg hadde enormt mye reisevirksomhet i forrige jobb, og nå er min verden Lyngdal og menigheten her. Men mye av erfaringen fra ledersida i næringslivet er også veldig relevant å ha med her.

- Hvordan har din menighet fulgt opp arbeidet med Frikirkens målplan, som ble vedtatt på siste synodemøte?

- Vi holder på å utvikle et måldokument, og opplever at prosessen vi har lander godt i Frikirkens målplan. Vi har som nevnt satt i gang et søndagsskolearbeid som legger til rette for tro på hjemmebane. Vi har mange unge ledere, og har blant annet nylig fått inn to yngre menn i eldsterådet.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Salme 27, 4. Det handler om David, som lengter etter å få leve alle sine dager i Guds nærhet. For livet mitt har jeg samme lengsel som David. For menigheten vil jeg ta med Matteus 21, om at «mitt hus skal være et bønnens hus». Det er viktig at bønn ligger i bunnen for menighetens arbeid.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Det at vi holder fram at vi har et oppdrag, er veldig utadretta og positivt. Og det er helt sentralt for menigheten og kirkesamfunnet. At vi er «sammen» speiler mangfoldet vårt, og at alle i Frikirken er med. Samtidig står vi sammen med våre trosfeller i kirkene og menighetene vi har rundt oss.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- Menigheten og menighetens vei fremover. Også hvordan vi skal nå ut til nye mennesker.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Det er mange enkeltpersoner i menighet og flere pastorer i Frikirken som har inspirert meg. Ikke minst har Helge Hollerud vært en god inspirator for meg i overgangen etter at jeg begynte i tjenesten i Lyngdal. Utenfor Frikirken har Else Liv og jeg blant annet hentet inspirasjon fra Ungdom i Oppdrag.