21.sandviken20
Stadig flere studenter og unge voksne blir med i fellesskapet i Sandviken. (Foto: Simon Nystad).

Fortsatt vekst i Sandviken

Fellesskapet som ble etablert i Sandviken utenfor Bergen for to år siden, er i dag en voksende forsamling av studenter og unge voksne.

- Vi opplever fortsatt jevn vekst. Denne høsten har vi hatt god vekst i antall gudstjenestebesøkende, antall deltakere i cellegrupper, og antall mennesker som kommer til tro. Å bygge en god disippelkultur fra dag én tror jeg har vært viktig for å se dette skje, sier forsamlingsleder Steinar Hjelset. - Vi har fortsatt en størst andel studenter, og det er også i denne gruppen vi når ut til flest kirkefremmede. Samtidig klarer vi foreløpig å holde på de som går over i neste livsfase, og her tror jeg det ligger mange spennende muligheter fremover, sier han.

- Hvilke erfaringer har dere gjort dere siden oppstarten, på godt og vondt?

- Vi har erfart at man kan aldri være for tydelig på visjon, man trenger å tegne et tydelig bilde av hvor man er på vei. Folk må få vite hva de sier ja til å være med på. Vi har også erfart at det du bygger og lever ut av kultur i starten, er utrolig formende for hva som skjer i neste fase når man blir mer etablert. Kultur setter seg, på godt og vondt!

- Hvilke råd vil du gi til de som tenker på og drømmer om å starte eget fellesskap?

- Søk sammen med andre som drømmer om det samme som deg. De kan hjelpe deg til å få klarhet i ditt eget kall. Det er også enormt frigjørende å finne sin plass i en visjon og sammenheng som er større enn sin egen. Menighetsplanting er et fag, og skal du lykkes må du ha en plan. Lær av de beste. Les bøkene. Gjør hjemmeleksen. Bygg teamet ditt fra dag én, du er aldri sterkere enn folkene du omgir deg med. Supermanns tid er forbi! Men gi aldri opp.

- Hva tenker du om framtiden for Sandviken?

- Den er spennende! Jeg håper at vi kan bety noe for Sandviken i enda større grad enn vi gjør i dag. Og jeg håper at vi kan være med å utruste og sende mange til å plante menigheter, både i byen vår, og i og utenfor landets grenser, sier Hjelset.