Synode-avstemning
Illustrasjonsfoto fra synodemøtet i 2014

Følg årets synodemøte

Budbæreren er selvsagt på plass under årets synodemøte. Vi vil oppdatere nettsiden og på Budbærerens Facebookside. Følg oss der.

Torsdag 2.11. konstitueres årets synode. Budbæreren kommer til å sende direkte i noen korte bolker på vår egen Facebookside.

Det lønner seg å følge med der for å få beskjed om flest mulig oppdateringer, både av det formelle som skjer på et synodemøtet, men også litt glimt "behind the scenes".

Program og sakspapirer er offentlig tilgjengelig for alle på Frikirkens nettside her: Synoden