photo2 (3256x1746)

En av disse blir synodeformann

En av disse blir synodeformann etter Arnfinn Løyning. Valgkomiteen har fått ja fra Erhard Hermansen (40), Gunnar Johnsen (52) og Jarle Skullerud (43) til å være kandidat for formannsoppgaven. Valget skjer på Synodemøtet i november.

Budbæreren kan presentere valgkomiteens tre kandidater til formannsvervet i Synodestyret. Valgkomiteens fulle innstilling til Synodestyret blir offentlig 1.april, men komiteen har latt det være opp til kandidatene å gå ut med sitt kandidatur. Budbæreren lar de tre presentere seg i dagens utgave. I en oppfølgingssak vil vi høre hva de mener om ulike saker og tema som er viktig for Frikirken og dens medlemmer.

 

Erhard Hermansen,    

pastor i Herøy Frikyrkje, 40 år, gift og har tre sønner.

 

- Presenter selv din CV i kortform

- Jeg har toårig teologisk seminar, kristendom mellomfag, praktisk teologisk utdanning, pastoral klinisk utdannelse. Jeg har de senere årene tatt fagene ”Ledelse og endringsprosesser i organisasjoner”, “lederskap og personlig utvikling” og “kreativ organisasjonslæring og prosjektledelse” .

- Jeg jobbet først som barne- og ungdomsarbeider i Oslo Østre Frikirke og FriBU sekretær/speidersekretær. Fra 1998 har jeg arbeidet som pastor i Herøy Frikyrkje, avbrutt av en periode med et vikariat i Sula Frikirke og stilling som ass. maritim personalsjef i Bourbon Offshore Norway. Jeg har vært tilsynsmann i Vestre Presbyterium i to perioder og timelærer på Fredtun og LBM. Jeg har vært styremedlem i FriMAF styret og styreleder for FriBU Østre. Jeg er idag veileder for ansatte i Frikirken, coach for Frikirkens satsning på misjonale menigheter og vara i Synodestyret.

 

Gunnar Johnsen,      

pastor i Oslo Storbymenighet, 52 år, gift og har to sønner

 

Presenter selv din CV i kortform

- Jeg ble født i Stavanger i 1961 og er vokst opp i skjæringspunktet mellom Den norske kirke, bedehus og misjon. Jeg var med i skolelaget og innom Ynglingen (KFUM) i Stavanger. Etter videregående studerte jeg historie og statsvitenskap i Oslo. Som militærnekter var jeg sivilarbeider i 16 måneder på en institusjon for funksjonshemmede på Hommersåk, ikke langt fra Stavanger.  Deretter studerte jeg russisk i Tromsø i to år, etterfulgt av et halvt år i Moskva våren 1988. Jeg flyttet til Oslo igjen og tok hovedfag i statsvitenskap. Etter tre år som lektor på en videregående skole i Bærum, to år i For Livsrett og Menneskeverd og tre år i Tibetmisjonen eller Himalpartner som det nå heter, begynte jeg som pastor i Oslo Storbymenighet.

- Høsten 1990 begynte jeg i Frikirkens Storbyprosjekt. Jeg ble med i ledergruppen våren 1993 før prosjektet i januar 1994 ble en selvstendig menighet under navnet Oslo Storbymenighet. Jeg meldte meg ut av Den norske kirke og inn i Frikirken. Samtidig ble jeg ordinert og innsatt som en av menighetens to første eldste. I 2002 ble jeg kalt som menighetens pastor og har vært det siden. I 1998 ble jeg valgt inn i styret for Østre presbyterium. Etter to perioder som styremedlem, ble jeg i 2004 presbyterieformann og er nå inne i min fjerde periode som formann. Jeg har vært delegat på alle Synodemøtene siden møtet i Ålesund i 1995.

 

 

Jarle Skullerud,         

pastor i Bamble Frikirke, 43 år, gift og har tre døtre

Presenter selv din CV i kortform

- Jeg har forkynnerlinje ved Fjellhaug skoler 1991/1992 og Coaching utdannelse fra Innovista Coaching College 2010-2012.

- Jeg har erfaring som ungdomsarbeider, bibelskolelærer og forsamlingsarbeider i NLM før jeg begynte som studentarbeider i NKSS og undervisningskonsulent i Willow Creek Norge i 2001. Gjennom arbeidet i Willow Creek fikk jeg et fornyet syn på menigheten og ble kjent med flere fra Frikirken. Dette førte til at vi som familie, meldte oss inn i Tønsberg Frikirke og jeg søkte jobb i FriBU.

- Jeg var daglig leder i FriBU fra 2004 til 2010. I 2011 ble jeg pastor i Bamble Frikirke.

- Noen prosjekt jeg har jobbet med i Frikirken: Endring av FriBUs organisasjonsstruktur. Hovedkomiteen for sommerstevnet Visjon. Forprosjekt for veiledning for Frikirkens ansatte og medlem av prosjektgruppe for veiledning. Med i prosjektgruppe for Frikirkens arbeidermøte fra 2015. Deltatt i arbeidsgruppa for omorganisering av Frikirkens fellesarbeid.

-----------------

Les fullstendig versjon av intervjuet i papirutgaven av Budbæreren. Den kan bestilles her

De tre kandidatene svarer på disse spørsmålene i papirutgaven.

Kan du trekke fram noe fra din troshistorie som har vært avgjørende for å forme deg?

Hvorfor har du sagt ja til å stille til å være kandidat som Synodeformann?

Hva slags visjoner/drømmer har du for kirkesamfunnet?

Fortell en ting om deg som Frikirkefolk ikke vet om.