05-fellesskap--ettertanke
Et nytt læringsnettverk for innvandrerarbeid skal være med og virkeliggjøre Frikirkens visjon med å nå nye mennesker. (Illustrasjonsfoto: Budbæreren).

Fire menigheter med i nytt læringsnettverk

Et nytt læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere, starter opp i mars.

Det er Frikirkens innvandrerkonsulent som har initiert et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere. Hovedfokuset vil være på muslimer i Norge. I Frikirkens vedtatte målplan for årene 2018-2023, står det i punkt 22. at "Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant mulismer i Norge".

Følgende menigheter blir med i nettverket: Risør Frikirke, Toten Frikirke, Oslo Søndre Frikirke og Oslo Storbymenighet. Første samling finner sted på Frikirkens hovedkontor 23. mars.