05-fellesskap--ettertanke

Den rette faste

Faste har fått flere nye uttrykk i vår tid. Jeg registrerer at flere og flere faster fra TV-underholdning, fra Facebook og andre sosiale medier. Selv om den Bibelske faste handlet om å holde seg borte fra mat, tror jeg det i vår tid kan være både nødvendig og forfriskende også å velge bort noen av de tingene som vi fyller livet vårt med.

Uansett hvordan din faste ser ut, er Bibelen klar på at den må reflekteres ved at vi vandrer i kjærlighet. Vi er kalt til å leve for andre, ikke bare for oss selv.

Bibelen kaller faktisk det å vandre i kjærlighet og barmhjertighet for "den rette faste".
I år har jeg lyst til å utfordre oss alle på hvordan vi lever ut vår tro overfor hverandre. På hvilke måter kommer vår tro til uttrykk i måten vi forholder oss til andre?

Kanskje så du også historien på Facebook, om læreren som skrev 9-gangen på tavla? Alle svarene var riktige, bortsett fra ett. Klassen lo og påpekte at hun hadde ett feil svar. Da sa læreren at hun hadde gjort det med vilje. Hun sa at hun ønsket å vise dem hvor lett det er å se etter feil hos hverandre, i stede for å fokusere på alt det gode og riktige andre gjør. «Dere var bare opptatt av å fortelle meg om den ene feilen jeg hadde gjort, men sa ingenting om at jeg hadde 9 av 10 riktige svar,» sa læreren.

Jeg er blitt veldig glad i hvordan Tønsberg Frikirke uttrykker hva slags kultur som skal prege deres fellesskap:
Vi ser etter det beste i hverandre, og sier det ut! 
Vi gir rom for å prøve og feile, og vi feirer forsøkene. 
Vi praktiserer kjærlighet og setter hverandre fri. 
Vi lar ikke et eneste råttent ord komme over leppene.
Vi konfronterer bare i kjærlighet.

Kanskje skulle vi bruke denne fasten til å øve oss på noe av dette. Kanskje kan årets faste bli en ny bevisstgjøring på hvordan vi kan leve ut en kjærlighetskultur i våre fellesskap.

 

God faste!

 

Jarle Skullerud, Synodeformann