Debatt

"Hvorfor forlater jeg da ikke Frikirken? Man forlater ikke familien sin uten videre."

-I Frikirken er det greit å være homofil, så lenge du ikke praktiserer det. Samliv er forbeholdt mann og kvinne, derfor har jeg flere ganger blitt spurt: «Er jeg fortsatt velkommen i menigheten?» Som enhver annen pastor, ønsker jeg alle velkommen. Men jeg synes det er utfordrende å fortelle at skeive er velkomne på andre premisser enn andre, skriver pastor i Kraftverket, Kjetil Gilberg i denne kronikken.

Språk er som skapt til å skape reaksjoner, men også relasjoner

Oskar Hadland, pastor for ungdom og unge voksne, retter i et leserinnlegg i Vårt Land noen spørsmål til meg, i forlengelsen av et innlegg på Synodemøtet 5. juni. Dagen og Vårt Land har referert og i noen grad utdypet uttalelsen min i møtet, bakgrunnen for den og noe av responsen. Når vi nå går fra nyhetssak til debatt, har vi en hel del å snakke om som fellesskap. Svaret mitt sendes derfor til vårt eget organ, Budbæreren, som mitt bidrag til å bringe debatten hjem til Frikirken.

Beklager uttalelsen

- Jeg ber om tilgivelse for min flåsete og ufølsomme uttalelse under synodemøtet om at alternativet for noen av dere kunne være Dnk, skriver Helge Hollerud.

Styringsstruktur i lokalmenighetene

Synoden skal (igjen) behandle en sak om styring og ledelse av menighetene. Synodestyret skal ha ros for at deres innstilling legger opp til både fleksibilitet og felles ramme for styringsstruktur for alle kirkens menigheter. Deler av synodestyrets saksfremlegg, og forslag til endringer i forfatning og reglement, reiser imidlertid prinsipielle spørsmål i forhold til kirkens pastorale og diakonale tjenester.

Til «Synodestyrets treårsmelding», underpunkt angående Budbæreren

- Budbæreren blir vanligvis omtalt i treårsmeldingen og blir gjenstand for evaluering i møtet. Ved det kommende Synodemøtet er det en spesiell situasjon. Budbæreren er lagt ned. Rundt om i menighetene kjennes et dypt savn etter bladet som har formidlet så mye godt gjennom lange tider, skriver Sigmund Sandåker, på vegne av en gruppe som har tatt initiativ i denne sammenheng og fremmet et forslag for menighetsmøtet i Kristiansand menighet.

Presbyterianske retningslinjer

Frikirkas presbyterianske ordning er under debatt igjen. Det må ikke bare tåles, det bør vi anse som en nyttig læringsprosess. Jeg har fått en oppfordring om å skrive litt om hva vi er forpliktet på som presbyterianere, og det gjør jeg gjerne, skriver Birger Løvlie.

Debatt om "styring og ledelse i lokalmenigheten"

I juni avholdes Frikirkens synodemøte, som er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Ledelsen ønsker engasjement om sakene i forkant. Per- Arne Engamo fra Meløy ønsker debatt rundt sak 11 "styring og ledelse i lokalmenigheten".

Oppfordrer til debatt

Før synodemøtet er noen saker sendt til menighetsbehandling. Synodeformannen håper nå at frikirkemedlemmer og menigheter lar engasjementet de har rundt synodesakene komme til uttrykk på Budbærerens debattsider. Send innlegg på epost til [email protected]