Debatt

Er vi budbærere?

Gjennom 143 år har Frikirken vært en evangelisk budbærer som har skapt en rekke sterke menigheter og nettverk. Fortsatt skjer det svært mye positivt i vårt kirkesamfunn. Har vi råd til å gamble med fremtiden og kutte viktige bindeledd, spør Torstein Nilsen fra Arendal.

Livsvern mellom ideal og virkelighet

Jarle Skullerud, synodeformann i Frikirken og Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon skriver et felles innlegg: - I kjølvannet av at Den norske kirkes biskoper kom med en felles uttalelse om abort, har vi langt på overtid fått en offentlig samtale om et tema som de siste årene ofte har vært skubbet til side i kirken.
-Vårt viktigste budskap er at den kristne kirke fremdeles må stå på den svakes side, og at vårt ideal må være å vise omsorg både for mor og barn, skriver de to.

- Ærlige og åpne samtaler, ikke skyttergraver

- Frikirkas syn på ekteskapet og hvordan Frikirka forholder seg til homofile er tema på pastorsamling i juni og på synoderåd framover. Det er på høy tid å legge til rette for denne samtalen i kirkesamfunnet vårt og ikke bare i private settinger, skriver Anne Mari Schiager Topland, nestformann i Synoden. Budbæreren har publisert ulike innlegg som tar for seg samme tema.

- Et annet evangelium

Håkon Valen-Sendstad er en av flere som har sendt Budbæreren debattinnlegg om homofilsaken og Frikirkens framtid. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å kommentere på innleggene, men at man ikke kan gjøre dette anonymt.

- Dette er et vanskelig spørsmål

Budbæreren har ikke lenger debattinnlegg i papiravisen, men her på nettsiden. På grunn av en teknisk feil fra nettleverandørens side har kommentarfunksjonen vært ute av drift en stund, dette har ikke vært for å begrense debatt. Vi beklager dette på det sterkeste. Ståle Gilberg har skrevet dette leserinnlegget og det er nå mulig å kommentere, men Budbæreren ønsker en redelig debatt hvor skribentene bruker åpen identitet og ikke ved å være anonym.